Nijverdal, Wierden, Rijssen - Wijzigingen wijkteams en wijkagenten basisteam Twente-West

2 september 2013 17:57
Bron: Politie.nl

Sinds 1 januari 2013 vormt de politie één korps, waar ongeveer 63.000 mensen werken. Eén korpschef heeft de leiding over deze organisatie die bestaat uit tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid voor regio-overschrijdend en specialistisch politiewerk en het Politiedienstencentrum voor ondersteunende taken. Burgers merken hier niet direct iets van. De wijken blijven de basis voor het dagelijkse politiewerk en ons doel is en blijft het veiliger maken van Nederland.

Basisteam Twente-West
Binnen basisteam Twente-West werken we dagelijks aan de
veiligheid en leefbaarheid in de gemeenten Hellendoorn, Wierden en
Rijssen-Holten. Binnen dit basisteam zijn een aantal wijzigingen geweest. Het
basisteam staat onder leiding van Karina IJmker en plaatsvervanger Harry Sjoers.
Er wordt gewerkt vanuit vijf wijkteams, die onder leiding staan van een
wijkteamchef. Binnen een wijkteam zijn een aantal wijkagenten actief. Per 1 juni
is een aantal wijkagenten gewisseld van wijk. Zij hebben inmiddels de eerste
ervaring in de wijk opgedaan. Per 1 september wisselen ook de wijkteamchefs.

Gemeente Hellendoorn
In de gemeente Hellendoorn zijn twee wijkteams: Nijverdal
centrum en Nijverdal Kruidenwijk. De teamchef van Nijverdal centrum is Harry
Sjoers, van Nijverdal Kruidenwijk is dat Henk Schuler. De volgende wijkagenten
werken binnen de gemeente Hellendoorn:

Nijverdal centrum en Hellendoorn: Bert van Eijk

Nijverdal Kruidenwijk, Hulzen, Daarle en Daarleveen: Christina
Gerritsen

Nijverdal de Blokken en Groot Lochter: Debby Toebes
Gemeente Wierden
In de gemeente Wierden is één wijkteam onder leiding van Carl
Meijer. De volgende wijkagenten zijn te vinden in de gemeente Wierden:

Wierden: Jan Harmsen

Enter: Henri Averesch
Gemeente Rijssen-Holten
In de gemeente Rijssen/Holten zijn twee wijkteams bezig met de
dagelijkse veiligheid. Wijkteam Rijssen staat onder leiding van Fred
Engelbertink, wijkteam Holten van Ivo Veldkamp. De wijkagenten in deze gemeente:

Rijssen centrum: Jeroen Busschers

Rijssen zuid: Nicole Beltman

Rijssen noord: Joop Assink

Holten centrum en buitengebied: Zorica Rajic en Wim Nieuwenhuis

De wijkagent
De wijkagent is het eerste aanspreekpunt van de politie bij u in
de buurt. Met al uw vragen, problemen of opmerkingen, waar de politie een rol in
zou kunnen vervullen, kunt u bij hem terecht. Zo werkt hij samen met u aan een
fijne leefomgeving. Hij bemiddelt bij burenruzies, meldingen van geluidsoverlast
en vandalisme. Hij onderhoudt contacten met buurtverenigingen, wijkraden,
sportclubs, winkeliersverenigingen, maatschappelijke hulpverleningsinstanties,
gemeenteambtenaren, enz.

Als de wijkagent er niet is, staan medewerkers van het wijkteam
voor u klaar. Zij kennen de wijk met hun problematiek en weten wat er speelt. Zo
is er dus altijd iemand bereikbaar met kennis over de wijk!

  • 497ef6bd7c4a7fb699911327b4b11762