Amsterdam - Hero Brinkman terug bij eenheid Amsterdam

3 september 2013 12:43
Bron: Politie.nl

Hero Brinkman is sinds 2 september 2013 weer werkzaam bij politie Amsterdam. Brinkman heeft al die tijd dat hij in de politiek werkte een arbeidsovereenkomst gehad met politie Amsterdam.

Hij is naar de Tweede Kamer gegaan op basis van "politiek
verlof" - formeel in het ambtenarenrecht vastgelegd als “non act?v?te?tsverlof”
- dat betekent dat hij geen salaris ontving en tijdelijk ontheffing had van het
doen van politiewerk.

Sinds 2 september is Brinkman begonnen met een
herintredingsprogramma om opgeleid en bijgeschoold te worden. Na afronding
hiervan wordt hij geplaatst binnen de recherche. Voor een aantal functies binnen
de recherche is een Verklaring van Geen Bezwaar noodzakelijk. Deze procedure
loopt momenteel. Op basis van de uitkomst hiervan, wordt bepaald welke functie
hij gaat krijgen binnen de recherche.

  • 418b1dfd944a9f39439304bd7cdb28aa