Den Haag - Vijf aanhoudingen in onderzoek naar handel in verdovende middelen en woningoverval

4 september 2013 09:00
Bron: Politie.nl

De politie hield dinsdag 3 september omstreeks 6.00 uur tijdens een geplande aanhoudingsactie vijf verdachten aan, twee 20-jarige mannen, één 32-jarige man, één 36-jarige man, en een 26-jarige Haagse. Drie van de vijf verdachten werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen. Eén van deze drief verdachten – een 20-jarige Hagenaar – werd eveneens aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een woningoverval. De 36-jarige man werd aangehouden op verdenking van het verhandelen van illegaal gekopieerde dvd’s. De 26-jarige Haagse was in het bezit van drugs.

Het onderzoek startte nadat bij de politie een M-melding binnenkwam met
betrekking tot handel in verdovende middelen in het verzorgingsgebied van bureau
De Heemstraat. Hierdoor kwam de 32-jarige Hagenaar bij de recherche als
verdachte in beeld. Deze verdachte wordt door politie en justitie gezien als een
belangrijke schakel bij de handel in verdovende middelen. De Hagenaar wordt er
niet alleen van verdacht zelf te handelen maar ook dat hij anderen voor zich
laat dealen. Uit het onderzoek bleek dat deze verdachte in contact staat met
verschillende drugsleveranciers. Naast deze (hoofd)verdachte hield het
onderzoeksteam nog twee 20-jarige Hagenaars en een 26-jarige Haagse vrouw aan op
verdenking van handel of het bezitten van drugs. In totaal werden op negen
locaties zoekingen gedaan onder leiding van de rechter commissaris. Bij de
zoeking werden onder meer speurhonden ingezet. Tijdens de zoeking troffen
agenten grote bedragen contanten aan, drugs en voor de handel in verdovende
middelen benodigde attributen, werden vele telefoons en simkaarten in beslag
genomen. Ook werden computerapparatuur en voertuigen voor onderzoek in
beslaggenomen.

Woningoverval Beeklaan
Eind mei overvielen twee mannen de 81-jarige bewoonster van een woning aan de
Beeklaan. De vrouw was alleen thuis toen de deurbel ging, zij opende de deur en
de twee verdachten drongen de woning binnen. Toen het slachtoffer erin slaagde
naar het balkon te vluchten en daar om hulp te roepen, gingen de mannen er
vandoor. Tijdens het onderzoek naar de handel in verdovende middelen kwam
informatie naar voren waaruit bleek dat één verdachte in dat onderzoek - een
20-jarige Hagenaar – vermoedelijk ook betrokken was bij de woningoverval op de
Beeklaan.
Illegale dvd’s
In één van de woningen waar de politie een zoeking deed in het kader van de
handel in verdovende middelen troffen zij een grote hoeveelheid vermoedelijk
illegaal gekopieerde dvd’s aan. De 36-jarige Hagenaar die in de woning verbleef
werd aangehouden. De recherche onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid.

Eerdere aanhoudingen
Gedurende het onderzoek werden al verschillende aanhoudingen verricht, zo
hielden agenten 8 augustus een verdachte aan die mogelijk drugs levert. Deze
verdachte zit nog vast. Ook werd die avond een mogelijke koper aangehouden, hij
is inmiddels in vrijheid gesteld. Tijdens de zoeking in de woning van de
verdachte troffen agenten een kilo heroïne aan. Bovendien had de verdachte in
zijn voertuig een bedrag van 11.500 euro aan contanten bij zich.

Aanpak op knooppunten
Bureau De Heemstraat richt zich al langer op het aanpakken van criminele
knooppunten. Steeds weer blijkt tijdens onderzoeken dat criminelen met elkaar in
verbinding staan via knooppunten. Door één knooppunt aan te houden worden die
verbindingen tussen criminele netwerken schade toegebracht. Met het aanhouden
van deze vijf verdachten deelt bureau De Heemstraat opnieuw een klap uit aan de
criminele drugsnetwerken in de wijk. Doel van de aanpak is het van de straat
halen van zowel overlastgevende jongeren als personen die een negatief voorbeeld
zijn voor de bewoners in de wijk. Het zijn vaak die negatieve voorbeelden die
zich bezighouden met veel voorkomende criminaliteit. Het is belangrijk keer op
keer te laten zien dat misdaad niet loont.

Drugscriminaliteit is een lokaal geworteld probleem binnen het
verzorgingsgebied van bureau De Heemstraat. De hoofdverdachte in het onderzoek,
de 32-jarige Hagenaar, wordt gezien als een spin in het web, een crimineel
knooppunt in de drugsnetwerken. Met zijn aanhouding en de aanhouding van de
overige verdachten die eveneens een rol hebben in deze netwerken is opnieuw een
slag toegebracht aan de drugscriminaliteit in de wijk.

  • d79b7c07c729d88c58ab81319bf1ccb2