Enschede - Voetjesactie maakt bewoners alert op woninginbraken

4 september 2013 18:20
Bron: Politie.nl

Om het aantal woninginbraken terug te dringen en te voorkomen heeft de politie dinsdag 3 september in Enschede een inbraakpreventieactie gehouden waarbij zogenaamde ‘witte voetjes’ zijn achtergelaten. De politie ging samen met externe partners als de woningbouwvereniging en handhavingmedewerkers van de gemeente de wijken Laares, Lasonder en ’t Zeggelt in.

De zogenaamde ‘witte voetjes’ zijn flyers met
inbraakpreventietips die worden achtergelaten bij woningen waar inbrekers
gemakkelijk binnen kunnen komen. Dit zijn woningen waar bijvoorbeeld de
schuurdeuren niet zijn afgesloten, ramen open staan of kostbare bezittingen
duidelijk in het zicht liggen. Op het ‘witte voetje’ staat de tekst: "Deze
schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn…Als u uw huis verlaat of even
niet kunt opletten: ramen en deuren sluiten!"
In boevenpak de wijk in
Bij de preventieactie in Enschede waren twee personen in
zwart-wit gestreept boevenpak gekleed om zo extra aandacht te vragen voor de
actie. In totaal werden in de wijken 150 woningen gecontroleerd. Opvallend was
dat bij 80 woningen de tuinpoort niet was afgesloten en inbrekers zonder moeite,
buiten het zicht, hadden kunnen inbreken.

Bij veel van deze woningen werd in het directe zicht een ladder
aangetroffen. Deze maken het voor potentiële inbrekers makkelijk om via een
openstaand raam alsnog via de bovenverdieping het huis te betreden.

In drie gevallen maakte de bewoners het inbrekers wel heel
gemakkelijk. In deze woningen was niemand aanwezig maar bleek de achterdeur
onafgesloten en lagen waardevolle spullen als laptops en autosleutels zo voor
het grijpen. Uiteraard is ook in deze woningen een ‘wit voetje’ achtergelaten om
de bewoners te attenderen op het belang van inbraakpreventie.
Bewust maken
De politie hoopt met de actie mensen bewust te maken van hun
eigen gedrag. Daarom werd ook tijd genomen om met bewoners in gesprek te gaan en
uitleg te geven over de actie. Dit leverde begrip en veel positieve reacties op.

  • 9193f46840d66910b462e6bd834d9b85