Noord-Brabant - 14 kwekerijen, 2 drogerijen en planten in de tuin

5 september 2013 19:07
Bron: Politie.nl

Onder regie van de Taskforce aanpak georganiseerde criminaliteit is vandaag in 12 verschillende Brabantse steden en dorpen opgetreden tegen de illegale hennepteelt. De verschillende hennepteams ontmantelden 14 hennepkwekerijen, 2 hennepdrogerijen en werd opgetreden tegen het buiten telen van hennep.

Het telen van hennep is illegaal in Nederland, ook als het gaat
om een of enkele planten. Dit geldt ook de zogenoemde buitenteelt. Bij
constatering van enkele hennepplanten in de tuin of in een pot volgt meestal
politiesepot. Dit betekent dat de eigenaar afstand moet doen van de zijn planten
om strafvervolging te voorkomen. Los van de strafvervolging, leidt het buiten
laten groeien van een hennepplant tot stankoverlast en ongerustheid waardoor
burgers contact opnemen met de politie. Ook vandaag is er op 5 adressen afstand
gedaan van meerder hennepplanten.

 

Daarnaast trof het hennepteam in Roosendaal een hennepdrogerij
aan waar ruim 11 kilo hennep lag te drogen. De eigenaar is aangehouden en zijn
televisie, computer en mengpaneel zijn direct in beslag genomen. Het drogen is
een van de criminele schakels in het illegale productieproces van hennep.
Ruim 2.500 hennepplanten, 16 kilo hennep en 10 verdachten
In totaal zijn tijdens de provinciale hennepactiedag in Bergen
op Zoom, Best, Eindhoven, Etten Leur, Geldrop, Helmond, Kruisland, Loosbroek,
Mierlo, Roosendaal, Terheijden en Oudenbosch 14 hennepkwekerijen ontmanteld in
zijn ruim 2.500 planten vernietigd. Daarnaast stuitte de hennepteams op twee
dogerijen met in totaal 16 kilo hennep en werden er op 5 adressen buiten
hennepplanten aangetroffen en vernietigd. De politie heeft 10 verdachten
aangehouden waarvan er 3 in verzekering zijn gesteld. Verder is er beslag gelegd
op een auto. Tot slot zal de netbeheerder aangifte doen van stroomdiefstal en de
geleden schade factureren, omdat bij nagenoeg iedere woning met een kwekerij
sprake was van diefstal van stroom.
Georganiseerde Brabantse overheid
De hennepruimingen passen in de bredere aanpak van de Taskforce
B5 om de georganiseerde (hennep)criminaliteit als georganiseerde overheid te
bestrijden. Voorafgaand aan de provinciale hennepdagen bouwen de politie, het
Openbaar Ministerie, de gemeenten en de Belastingdienst per adres een
gezamenlijke informatiepositie op. En ook na de actiedag blijven de partners
actief. Het door de politie opgemaakte proces verbaal wordt niet alleen naar het
Openbaar Ministerie gestuurd, maar ook de partners ontvangen een exemplaar. Op
basis hiervan kan de gemeente bestuurlijke maatregelen nemen en kan de
Belastingdienst besluiten om aanslagen inkomstenbelasting op te leggen voor de
genoten criminele winst uit de hennepteelt.

 

Plaats

Straat

Aantal planten

Bergen op Zoom

Ansjovislaan

231

Bergen op Zoom

Holleweg

drogerij

Best

Melde

165

Best

Draadeind

127

Eindhoven

Loondermolen

400

Eindhoven

Gen dibbitslaan

150

Eindhoven

Rigoletto

250

Eindhoven

Toulousehof

163

Eindhoven

Scheidingstraat

5

Etten Leur

Nobelaerstraat

18

Helmond

Kasteel traverse

50

Kruisland

Weth. Swagemakersstraat

281

Loosbroek

Dorpsstraat

242

Roosendaal

Bandeliersberg

drogerij

Terheijden

Ruitervaartseweg

420

  • 3bf3ef525f7a58b1c1dc56efc26e3f2d