Noord-Holland - Burgemeesters NH roepen inwoners op deel te nemen aan Burgernet

6 september 2013 15:48
Bron: Politie.nl

Op vrijdag 6 september gaan burgemeesters uit Noord-Holland de straat op om burgers te informeren over de wervingscampagne ‘Meld je aan bij Burgernet’. Met de actie ondersteunen zij de start van de landelijke campagne, waarvan de Minister van Veiligheid & Justitie Ivo Opstelten dezelfde ochtend de aftrap verzorgt in Den Haag.

Door in de eigen gemeente Burgernetdeelnemers te ontmoeten en te informeren
over de campagne, tonen de burgemeesters dat zij Burgernet belangrijk vinden om
met  inwoners samen te werken om de wijken en buurten veilig te houden.
Momenteel wordt één op de tien Burgernetacties dankzij tips van deelnemers
opgelost.
Bernt Schneiders, regioburgemeester Noord-Holland, die de campagne toejuicht:
“Hoe meer inwoners meedoen, hoe meer Burgernetacties we succesvol kunnen
afsluiten. Samen zien we méér. Als gemeenten, het OM en politie samenwerken met
onze inwoners maken wij ons sterk tegen criminaliteit. Onze gemeenten
ondersteunen deze wervingscampagne dan ook van harte.”

Burgernetactie
Bij Burgernet doet de overheid een beroep op de burgers. Diegenen die zich bij
het netwerk hebben aangemeld, ontvangen na een incident een spraak- of
sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een persoon of voertuig. Als zij
de verdachte zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen naar
0800-0011. Zo kan de politie sneller en gerichter zoeken. Inmiddels zijn er al
1,25 miljoen Burgernetdeelnemers in Nederland.
Volgens Peter Holla, plaatsvervangend politiechef Noord-Holland, kunnen burgers
actief worden betrokken bij wat er in de omgeving gebeurt. “Door burgers via
Burgernet actief te betrekken weten zij waar ze op moeten letten. Zo kunnen ze
een bijdrage leveren aan het oplossen van misdaden of vermissingen. Ongeveer 70%
van de heterdaad aanhoudingen die de politie verricht, is mede te danken aan
oplettendheid van burgers. Extra ogen en oren in de wijk zijn dus zeer
belangrijk. Bovendien gaat er een preventieve werking uit van deze gerichte
communicatie met de inwoners van wijken en buurten én ondernemers over wat er
speelt in de buurt, maar ook over criminele trends.”

Burgernet voert vanaf 6 september actief campagne om de betrokkenheid in
wijken en buurten nog meer te vergroten. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich
aanmelden. “Al vanaf de start in 2011 wordt Burgernet een warm hart
toegedragen,” aldus Marco Verschragen, manager bij Burgernet Noord-Holland.
“Burgernet wordt uiteraard niet alleen ingezet bij inbraken. Ook bij een
overval, een vermissing of doorrijden na een ongeval kunnen wij via Burgernet
vragen of mensen in de buurt met ons meekijken. Na afloop ontvangen alle
deelnemers bericht over het resultaat van de Burgernetactie. Burgers waarderen
het om actief betrokken te worden bij de leefbaarheid in hun eigen omgeving.” 
Ga naar www.burgernet.nl voor meer
informatie.

  • e12a3a59b404d8982d45a358411ea2bc