Rotterdam - Grote controle in haven

6 september 2013 23:09
Bron: Politie.nl

Op donderdag 5 september jl. is er een grote integrale controle gehouden in het Rotterdamse havengebied.

In totaal zijn 22 bedrijven gecontroleerd door de
Zeehavenpolitie in samenwerking Douane, Belastingdienst, DCMR, Inspectie SZW,
Landelijk informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) op de Waalhaven
Zuid-Zijde en in de omgeving van de Sluisjesdijk en Waalhaven Noordzijde.

 

 
In beslag
Bij diverse bedrijven bleken brandblusmiddelen niet in orde en (nood)
uitgangen niet bereikbaar. Een auto is in beslaggenomen in verband met een
belastingschuld. Bij een aantal bedrijven bleek sprake te zijn van onderverhuur.
Zij waren niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Meerdere malen bleek de
administratie niet aanwezig of niet compleet. Hier wordt verder onderzoek naar
gedaan. Daarnaast gaat het LIV nader onderzoek doen naar twee auto’s omdat het
vermoeden bestaat dat de eigenaren onterecht geen wegenbelasting betalen.
Blinde vlek
Met deze zogeheten ‘blinde vlek’ controle hebben de handhavende instanties
meer zicht en informatie gekregen over mogelijk dingen die spelen bij de
gebruikers van de gecontroleerde en omliggende bedrijven.

  • dc9ae03bb8bdcfa9ae544c1877e25fbd