Farmsum - Grote verkeerscontrole op N992

11 september 2013 19:26
Bron: Politie.nl

De politie heeft in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT), de Belastingdienst, de Douane, de Koninklijke Marechaussee en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) op woensdag een grote verkeerscontrole gehouden op de Warvenweg (N992).

De controle vond plaats van 09.00 uur tot en met 15.00 uur. Tijdens de
controle werd gecontroleerd op de vreemdelingenwetgeving, de belastingwetgeving,
de vervoerswetgeving, de arbeidstijdenwetgeving, de afvalstoffenwetgeving,
gevaarlijke stoffen en vreemdelingenwetgeving. In totaal werden 632 voertuigen
gecontroleerd, waarvan 45 vrachtauto’s. Alle bestuurders moesten een blaastest
ondergaan, niemand had teveel alcohol gedronken. In totaal werden 62 bestuurders
bekeurd voor verschillende overtredingen. 17 Bestuurders kregen een bekeuring
omdat zij geen rijbewijs konden tonen. 29 Bestuurders kregen een bekeuring omdat
zij geen kentekenbewijs konden tonen. Een weggebruiker kreeg een bekeuring voor
het niet in orde hebben van de APK. Een bestuurder kreeg een bekeuring omdat hij
niet in het bezit was van een geldig rijbewijs voor de vrachtauto waarin hij
reed. 4 Bestuurders kregen een bekeuring omdat hun remlichten niet in orde
waren. Daarnaast kregen 10 bestuurders een bekeuring omdat zij met ondeugdelijke
banden reden. Tijdens de controle werden dus ook verschillende vrachtwagens
gecontroleerd. Een bekeuring werd uitgeschreven aan een chauffeur omdat zijn
vrachtwagen te zwaar was beladen. Bij verschillende vrachtwagens werden gebreken
geconstateerd en kwamen overtredingen ten aanzien van de vervoerswetgeving boven
water. Voor alle overtredingen werden bekeuringen uitgeschreven.

  • 70f7d18d18dc23e59a4c867fc1d7cab3