Den Haag - Prinsjesdag feestelijk, waardig en veilig verlopen

17 september 2013 16:29
Bron: Politie.nl

Prinsjesdag is prima verlopen, omstreeks 13.00 uur stonden er beduidend meer toeschouwers langs de route dan andere jaren. De sfeer was goed en feestelijk. De maatregelen waren er ook dit jaar op gericht om de dag, feestelijk, waardig en veilig te laten verlopen.

Hoogtepunt tijdens Prinsjesdag was de traditionele rijtour die zonder
problemen verliep. Ook dit jaar stonden er weer vele Oranje fans langs de
rijroute. De inzet van de politie was erop gericht de dag waardig en veilig te
laten verlopen. Hiervoor waren agenten zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig
langs de route in de stad. Bijzonderheden of grote ongeregeldheden deden zich
niet voor.
Waakzaam en alert
De politie had in de voorbereidingen extra aandacht voor de zogenoemde
solistische dreigers oftewel eenmansacties. Inzet op dit gebied is erop gericht
geweest dat politiepersoneel deze personen (her)kent en aanspreekt. Meerdere
personen zijn dan ook gedurende de dag gecontroleerd. Voorafgaande aan de
Koninklijke rijtoer werden op het Plein twee halfnaakte vrouwen aangehouden die
door hun gedrag en wijze van aanwezigheid voor een kort moment van onrust
zorgden. Verder deden zich gedurende de dag geen andere bijzonderheden voor.

  • 16c6c15bef0c8e3a5ab98442425bfebd