Zevenhuizen (Gr.) - Verdachten aangehouden voor dumpen asbest

23 september 2013 14:48
Bron: Politie.nl

De politie heeft maandagochtend een 53-jarige bedrijfsleider aangehouden. De man wordt ervan verdacht illegaal asbesthoudend afval te hebben gedumpt en werknemers te hebben blootgesteld aan de gevaren van asbest. Daarnaast is een 75-jarige directeur aangehouden. Hij wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven tot het dumpen van het afval.

De politie had informatie gekregen over het mogelijk dumpen van
verontreinigd materiaal. Dat leidde tot een onderzoek op een boerenbedrijf in
Zevenhuizen. Daarbij is in de bodem zowel asbesthoudend materiaal als
verontreinigd puin aangetroffen. Na onderzoek bleek dit materiaal afkomstig van
werkzaamheden bij een ander bedrijf.

Vervolgonderzoek leverde informatie op over het uitvoeren van
werkzaamheden aan asbesthoudende materialen. Deze werkzaamheden zouden
uitgevoerd zijn zonder dat de daarvoor noodzakelijke voorzorgsmaatregelen waren
getroffen. Hiermee zijn de werknemers onnodig blootgesteld aan gevaarlijke
stoffen. Daarmee wordt het aangehouden duo ook verdacht van onveilig handelen en
het blootstellen van personeel aan asbest.

De gemeente en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
zijn op de hoogte gesteld. De verdachten zijn na hun aanhouding in verzekering
gesteld.

  • 4f4b062f6aae754d6c1258f5ab742c54