Nederland - Nog niet alle politiemensen met PTSS in beeld

27 september 2013 12:28
Bron: Politie.nl

Het Meldpunt Posttraumatische Stressstoornis Politie beschikt nog niet over alle PTSS-dossiers. Aanvragers kunnen uitsluitend bij dit loket terecht.

De Circulaire Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bepaalt dat erkenning
van PTSS als beroepsziekte altijd loopt via het Meldpunt PTSS Politie. Dat
blijkt echter nog niet te beschikken over alle lopende PTSS-zaken.
Politiemedewerkers hebben zich om allerlei redenen bij anderen of andere
instanties gemeld voor erkenning van hun PTSS als beroepsziekte.
Aanmelding essentieel
Aanmelding bij het Meldpunt PTSS is essentieel, omdat alleen langs deze weg
de noodzakelijke beoordeling door de Commissie PTSS en daarmee erkenning van de
beroepsziekte mogelijk is. Het is dus van groot belang dat de betreffende
politiemedewerkers dit (alsnog) doen.
Tussen wal en schip
Intern inventariseert het korps daarom alle bekende (en eventueel
afgehandelde) zaken, ook van collega's die de politie inmiddels hebben verlaten.
Dit voorkomt dat iemand onbedoeld tussen wal en schip terechtkomt. Mogelijk kent
u een politiemedewerker die langdurig ziek is, gepensioneerd of uit dienst en
mogelijk PTSS of daaraan gerelateerde klachten heeft. Informeer hierover het
Meldpunt PTSS Politie of maak de betreffende persoon attent op dit bericht.
Nauwgezette procedure
De Commissie PTSS werkt momenteel intensief aan het protocol met daarin het
'Ėœbeoordelingskader', dat zorgvuldige en eenduidige afhandeling van verzoeken
mogelijk maakt. Juist met het oog op de belangen van getraumatiseerde collega's
is het nauwgezet vormgeven en volgen van deze procedure cruciaal. Aan het
opstellen van dit beoordelingskader werken onder meer PTSS-experts mee. Zodra
dit protocol is vastgesteld, gaat de commissie zo snel mogelijk aan de slag met
de behandeling van individuele verzoeken.
Bereikbaarheid Meldpunt PTSS Politie
U kunt het meldpunt via het e-mailadres
[email protected]
bereiken.

  • 0023a66b042002b9101116fcbf6ccb64