Nederland - Eerste half jaar 18 keer politievuur

4 oktober 2013 13:13
Bron: Politie.nl

In het eerste half jaar zijn bij de Rijksrecherche 18 schietincidenten door politieambtenaren gemeld. De cijfers zijn door het Parket Generaal verstrekt aan de Volkskrant die er vanmorgen, 4 oktober, een artikel over publiceerde.

Tot en met juni dit jaar raakten 17 mensen gewond, 1 slachtoffer overleed.
Omdat het halfjaarcijfers zijn, is een vergelijking met 2012 niet goed mogelijk.
Toen vonden in totaal 24 incidenten plaats, met 19 gewonden en 5 doden.
Geen uitschieter
Jaap Timmer, hoofddocent Politiestudies aan de VU Amsterdam: ‘Als je kijkt
naar deze cijfers passen ze binnen de gebruikelijke gemiddelden van de afgelopen
35 jaar. Je kunt niet spreken van een uitschieter. Dat komt ook omdat het om
relatief kleine aantallen gaat.' Het OM deelt zijn mening.
Vaker aanhoudingsvuur
Wat Timmer wel opvalt is de verschuiving van noodweervuur naar
aanhoudingsvuur: 'In de jaren tachtig en negentig ging het in driekwart van de
zaken om noodweer. Vanaf 2000 verschoof dit naar aanhoudingsvuur. Nu is meer dan
de helft van de schietincidenten gerelateerd aan een aanhouding.'

  • 1e6990acbd921e0b4622f213d2bd5e5f