Noord-Holland - Door rood licht bij spoedgevallen

21 oktober 2013 10:30
Bron: Politie.nl

Een bestuurder van een auto, die net optrekt bij het groene verkeerslicht voor een groot kruispunt, schrikt van een politievoertuig dat met optische (licht) en geluidssignalen door rood rijdt. De geschrokken bestuurder remt abrupt. Hij steekt zijn middelvinger op naar de politieagent in de auto en begint te toeteren.

Politie op weg naar burgers in nood
Roy Nijman, rij-instructeur bij de politie in Noord-Holland
vertelt: "Helaas krijgen we regelmatig dit soort negatieve reacties van
medeweggebruikers als we bijvoorbeeld met een politievoertuig door het rode
licht rijden of de toegestane snelheid overschrijden. We doen dit natuurlijk
niet zomaar. In bijna alle gevallen zijn we dan onderweg naar een spoedgeval of
een burger in nood."

De politie heeft vrijstelling op grond van artikel 147
Wegenverkeerswet en mag dus overtredingen plegen in het verkeer om politietaken
uit te kunnen voeren. Nijman: "Van een politieman of -vrouw kun je verwachten
dat dit vlot, veilig en verantwoord gebeurt. Deze vrijstelling is noodzakelijk
voor de politie om goed te kunnen werken in het publieke domein (de
samenleving)." Maar er zijn wel twee voorwaarden aan die vrijstelling verbonden,
namelijk de politiemedewerker moet bezig zijn met een politietaak (opsporing,
toezicht, controle of handhaving) en de veiligheid van het overige verkeer moet
zoveel mogelijk worden gewaarborgd. "Om snel ter plaatse te zijn, wordt er
harder gereden. Dit betekent niet dat politieagenten roekeloos mogen rijden, of
dat ze het overige verkeer in gevaar mogen brengen." aldus Nijman.

De politie mag uitsluitend met toestemming van de meldkamer
gebruikmaken van optische en geluidssignalen. Deze toestemming vervalt als
bijvoorbeeld een andere hulpdienst al op de plek van het incident is aangekomen.
Zo kan het dus gebeuren dat een politievoertuig met zwaailichten en sirene een
kruising oversteekt, om snel daarna met het normale verkeer verder te rijden.

In sommige situaties rijdt de politie met spoed, maar zonder
zwaailichten en sirene. Bijvoorbeeld bij gijzelingen, overvallen en inbraken.
Dit doet de politie om de kans op een heterdaadsituatie te vergroten, te
voorkomen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat voor bijvoorbeeld omstanders
en om daders te kunnen aanhouden. En om te voorkomen dat zaken (nog) ernstiger
worden.

  • 7279316eb27d8dc8bc397d5bb1696eba