Krimpenerwaard - Teamchef De Haas neemt afstand van berichtgeving zwanendriften

10 mei 2015 14:30
Bron: Politie.nl

Ronald de Haas, teamchef van het politieteam Krimpenerwaard, neemt met stelligheid afstand van de beweringen van Ad Struijs (website Pro Krimpenerwaard) waarin laatste genoemde stelt dat zijn team corrupt is en gefaald heeft in haar optreden tegen zwanendrifters. “Dergelijke uitspraken doen afbreuk aan het goede werk van mijn mensen en geven een onjuist beeld van de werkelijkheid weer.”

De publicatie leidde naast het artikel op de website onder meer
tot een artikel in het Algemeen Dagblad waarin werd gesteld dat de controle op
zwanendriften faalde. In het artikel stelt Struijs dat de politie lankmoedig
optreedt tegen zwanendriften, corrupt is en in alle opzichten faalt in de
aanpak. De Haas betreurt dat zowel Pro Krimpenerwaard als door het AD geen
wederhoor is toegepast en dat de publicaties een onjuist beeld van de
werkelijkheid weergeven.

De Haas en zijn collega’s van het politieteam voelen zich door
deze uitspraken in hun professionaliteit aangetast. "Uitspraken over corrupte
politieagenten schaden het imago van de politie en zijn nergens op gebaseerd.
Het artikel is feitelijk onjuist. Handhaving en controle op de naleving van wat
in de verstrekte vergunning staat zijn primair voor de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast heeft
de politie een signalerende- en handhavingstaak.

De vorming van de Nationale Politie waarbij ook het aspect
dierenwelzijn met de komst van de dierenpolitie een forse impuls kreeg, heeft er
toe bijgedragen dat de politie ook in de Krimpenerwaard wel degelijk handhavend
optrad na meldingen over het zwanendriften. Daarbij zijn meerdere strafbare
feiten geconstateerd en is een in substantieel aantal zaken proces-verbaal
opgemaakt. In het wekelijks politieoverleg met de burgemeester was het
‘zwanendriften’ meerdere malen onderwerp van gesprek."

  • b77144a4babc170f7d07e76d3b3b1224