Nederland - Aanbesteding ME-voertuigen gestart

24 juli 2015 15:00
Bron: Politie.nl

Vandaag start de aanbesteding voor nieuwe ME-voertuigen. Leveranciers kunnen de komende periode hun offerte voor deze categorie voertuigen indienen. De aanbesteding is in april aangekondigd bij de marktpartijen. De ambitie is om binnen nu en 4 jaar alle ME-voertuigen te vervangen.

ME-voertuigen zijn ‘kleine’ ME-voertuigen voor maximaal 8 personen, die je
met een B?rijbewijs mag besturen. De nieuwe voertuigen moeten multi-inzetbaar
voor meerdere politietaken zijn en worden daarom ook wel ME-flexvoertuigen
genoemd. De voertuigen gaan er anders uitzien. In plaats van het huidige blauw
komen ze straks in een witte kleur met de herkenbare politie striping.
Veiligheidseisen
De ME-voertuigen worden als vervoermiddel gebruikt, maar zijn ook inzetbaar
voor tactische doeleinden. Daarom worden er specifieke veiligheidseisen aan deze
voertuigen gesteld. In de aanbesteding voor ME-flexvoertuigen vragen we om drie
varianten (verspreid over vier jaar):

ME-flex groepsvoertuigen voor max. 8 personen;
ME-flex commandovoertuigen;
ME-flex hondenvoertuigen voor max. 6 personen en 4 honden.

Directeur Inkoopbeleid Siep Eilander wil met deze aanbesteding de toon zetten
voor toekomstige aanbestedingen. ‘Een transparante en zorgvuldige
aanbestedingsprocedure die leidt tot de aanschaf van middelen, in dit geval,
ME-voertuigen die voldoen aan de behoefte van onze medewerkers.’
Nieuwe aanbestedingen politievoertuigen
Het wagenpark van de politie telt nu ongeveer 14.000 voertuigen, waarvan het
grootste deel de komende jaren vervangen wordt. Hiervoor start na de zomer een
reeks van nieuwe aanbestedingen. Hieronder vallen onder andere de
noodhulpvoertuigen, cellenbussen en motoren. Met de komst van één korps is de
positie van de politie op de markt veranderd. De politie is een grote speler
geworden en er wordt nu landelijk ingekocht voor 64.000 mensen. Uitgangspunt is
altijd dat de politie de beste kwaliteit wil voor de beste prijs. Daarom doen we
voor onze inkoop openbare aanbestedingen, zoals deze aanbesteding ME-voertuigen.

Planning aanbesteding
Voor de aanbesteding van ME-Flexvoertuigen heeft er medio december 2014 een
marktconsultatie plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt als input
voor de aanbesteding. De andere aanbestedingen voor voertuigen starten niet
allemaal tegelijk en kennen hun eigen planning. Deze strekken zich uit over 2015
en 2016 en zijn verdeeld over meerdere categorieën.
De inschrijvingstermijn voor de ME-flexvoertuigen loopt tot half september 2015.
We verwachten dat we de definitieve gunning vanaf februari 2016 kunnen doen.

Meer informatie
Meer informatie over aanbestedingen bij de politie en het proces leest u op
de pagina 'Zaken doen met de politie'.

  • 2cb965dad3b1adde350afb318cbd277e