Neder-Betuwe - Onaangekondigde controle horecagelegenheden Neder-Betuwe

28 september 2015 14:02
Bron: Politie.nl

Onder het motto ‘‘Samenwerken aan veiligheid’ zijn op vrijdagavond 25 september twaalf horecagelegenheden in Neder-Betuwe onaangekondigd bezocht door politie, brandweer, gemeente Neder-Betuwe, Avri, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Belastingdienst. De uitkomst is dat de horecagelegenheden zich redelijk tot goed houden aan de regels en wetten maar dat hier en daar wel de puntjes op de i moeten worden gezet.

Zes cafés, twee restaurants en vier cafetaria’s werden onder de loep genomen.
De betrokken horeca-ondernemers werkten goed mee. De controle per bedrijf duurde
zo'n vijftien minuten en de algemene conclusie is dat het niet onveilig is in de
Neder-Betuwse horecabedrijven.

 

Wel moet er meer aandacht zijn voor het kunnen tonen van de vergunningen –
dat was vijf keer niet het geval-  en werd één keer een waarschuwing afgegeven
omdat de Drank- en Horecawet werd overtreden. Verder kon worden volstaan met
aanbevelingen op het gebied van rookruimten (twee keer) en brandveiligheid (twee
keer).

 

De ondernemers ontvangen binnenkort een brief van gemeente Neder-Betuwe met
daarin de bevindingen van het controleteam bij hun onderneming. De instanties
houden de vinger aan de pols wat betreft een aantal constateringen.

 

 

 

Bij de controle werd gelet op de volgende zaken. Is het eten en drinken
veilig, worden de regels op het gebied van alcohol en roken gevolgd, is het pand
brandveilig en zijn administratie en financiën op orde? Naleving van de regels
is een grote verantwoordelijkheid van de ondernemers van horecagelegenheden. In
het belang van de veiligheid van bezoekers, maar ook van de ondernemers zelf en
hun medewerkers. Daarom controleren de toezichthoudende instanties regelmatig
via onaangekondigde bezoeken. Twee jaar geleden werd eenzelfde controle gehouden
bij andere horecagelegenheden in Neder-Betuwe.

 

Bron: Gemeente Neder-Betuwe

  • b958f17c5959feed7046569b515af81c