Nederland - Opnieuw extra locaties voor identificatie vluchtelingen

29 september 2015 19:08
Bron: Politie.nl

De politie opent nog drie extra locaties om vreemdelingen te identificeren. Het gaat om locaties in Zevenaar, Veenhuizen en Leusden. Met deze uitbreiding wil de politie het mogelijk maken om elke dag de nationaliteit en biometrische gegevens vast te leggen van 550 vluchtelingen.

Op 21 september nam de politie al drie extra locaties in gebruik in Budel,
Amsterdam en Rotterdam. Daarmee werd het aanmeldcentrum Ter Apel ontlast, dat
een te grote stroom vluchtelingen te verwerken kreeg. Deze drie locaties zijn
tijdelijk in gebruik, net als de nu te openen identificatiepunten in Zevenaar,
Veenhuizen en Leusden.

 
Effectievere opsporing
Naast het identificeren van vluchtelingen onderzoekt de politie hoe een
vreemdeling Nederland is binnengekomen om effectievere opsporing van
mensensmokkelaars mogelijk te maken. Daarbij ligt de nadruk op georganiseerde
criminele samenwerkingsverbanden en hun financiële geldstromen.
Betrokkenheid
Met de komst van één korps kan de politie snel opschalen en de gewenste
mensen, middelen en expertise inzetten waar deze toegevoegde waarde hebben.
Hiermee geeft de politie invulling aan haar ambitie om voortdurend en onder alle
omstandigheden vanuit haar vakkennis en betrokkenheid in verbinding te staan met
mens en maatschappij. De politie wil iedereen ? ongeacht afkomst of achtergrond
? houvast bieden in een wereld die snel en onvoorspelbaar verandert. Als
maatschappelijke organisatie staat de politie de samenleving ten dienste,
bijvoorbeeld door bij te dragen aan zowel gedegen als humane opvang en
registratie van het grote aantal vluchtelingen dat ons land momenteel bereikt.

  • 5d45f57eb5b81ee394b5471a9c5bc827