Kuitaart - Tien jongeren drinken in voordat ze gaan stappen

25 oktober 2015 16:16
 • 81475465c74ec34d38cb8324521050f8
 • Zaterdagavond hebben politie en Indigo bij het schuurfeest aan de Cathelijneweg ruim vijftig jongeren onder de achttien jaar op alcohol gecontroleerd.

  De blaasactie werd van 21.00 en 23.30 uur gehouden in het kader van de
  Zeeuwse Jeugd en Alcoholcampagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ en was gericht op
  het vaststellen of jongeren hadden ingedronken voordat men naar het feest ging.
  De controle vond dan ook plaats voor de kassa, waar ook de voorlichtingsbus van
  Indigo stond. Daar kon men voorlichting over alcohol krijgen en op de foto voor
  op de website van Indigo. De controle verliep in een leuke sfeer.
  Indrinken
  Het bleek dat tien jongeren (5 jongens en 5 meisjes) hadden ingedronken. Alle
  jongeren verleenden vrijwillig hun medewerking aan een blaastest. De tien
  jongeren hadden een waarde van hooguit 0,50 promille. Daarnaast bleek dat
  tweeëntwintig 18-jarigen en ouder (14 mannen en 8 vrouwen) reeds hadden
  gedronken. In deze leeftijdsgroep werden ook ruim vijftig mannen en vrouwen
  gecontroleerd. De hoogste meting in deze groep was 1.45 promillage.
  Gezondheidseffecten en ongevallen door alcoholgebruik
  In toenemende mate toont onderzoek aan dat alcohol zeer schadelijke
  gezondheidseffecten kan hebben voor jongeren. Jongeren raken snel onder invloed
  en lopen bijvoorbeeld een verhoogd risico op alcoholvergiftigingen. Daarnaast
  lopen jongeren onder invloed van alcohol meer risico op (verkeers)ongevallen,
  presteren ze slechter op school, raken ze sneller betrokken bij agressie en
  vandalisme en hebben ze vaker onveilige seks. Steeds meer onderzoek laat ook
  zien dat alcohol schadelijk is voor het ontwikkelende brein van jongeren en dat
  jongeren die vroeg beginnen met drinken op latere leeftijd meer risico lopen op
  verslavingsproblemen.
  Ouders
  Ouders spelen een belangrijke rol in het voorkomen van alcoholgebruik onder
  jongeren. Het stellen van duidelijke regels is een van de belangrijkste
  voorspellers van minder alcoholgebruik door hun kinderen. ‘Laat ze niet
  (ver)zuipen!’ geeft ouders dan ook mee één duidelijke regel te hebben: Geen
  alcohol onder de 18 jaar en na 18 jaar met mate.
  Laat ze niet (ver)zuipen
  In deze Zeeuwse campagne werken alle Zeeuwse gemeenten samen met GGD Zeeland,
  Indigo preventie, Politie Zeeland-West-Brabant en andere maatschappelijke
  partners om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

  Bron: Politie.nl