Tilburg - Veertien aanhoudingen rond demonstratie Pegida in Tilburg

7 mei 2017 19:04
Bron: Politie.nl

Rondom de demonstratie van Pegida zijn in Tilburg zondagmiddag veertien tegenstanders aangehouden. Er werden elf verdachten op grond van artikel 7 APV gearresteerd. Twee personen werden opgepakt omdat ze zich niet konden legitimeren en één ter zake belediging. Het politie optreden had tot doel om de demonstratie vreedzaam te laten verlopen en om een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het protest te voorkomen.

Zeeland-West-Brabant
Zondagmiddag werd in het Tilburgse centrum een demonstratie gehouden door aanhangers van Pegida. Circa 30 sympathisanten verzamelden zich op het Willemsplein. Na enkele toespraken startte rond 14.30 uur de optocht die na een ronde door het centrum op hetzelfde plein weer eindigde. De politie hield toezicht rondom de manifestatie. Vooraf riep de Anti Facistische Actie Noord Brabant op tot protest en verzet. Voor de tegenstanders van Pegida werden drie andere pleinen gereserveerd. Er werden veertien aanhoudingen verricht onder meer op de Heuvelstraat, Willemsplein, Stadhuisplein en Koningsplein.
Artikel 7 APV
Samenscholing en ongeregeldheden.

1. Het is verboden op de weg zich tezamen met anderen te begeven naar of al dan niet tezamen met anderen deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

2.Een ambtenaar van Politie is bevoegd om een ieder, die op een openbare plaats aanwezig is bij enig voorval, waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing het bevel te geven zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen. Een ieder aan wie dit bevel gegeven wordt is verplicht dit op te volgen.

3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op terreinen, wegen of weggedeelten, wanneer deze door of vanwege het bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet.

4.De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.

5. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

 

  • 5e3c9dc1d2e56200a8fe64cfb64af233