Nederland - Opnieuw acht aanhoudingen in onderzoeken naar ram- en plofkrakers

11 juni 2013 18:48
Bron: Politie.nl

Naar aanleiding van onderzoeken rondom de plegers van ram- en plofkraken heeft de politie opnieuw acht verdachten aangehouden. De onderzoeken lopen door en de politie verwacht ook meer aanhoudingen.

Nadat eerder deze week al 23 verdachten had aangehouden loopt de
teller met deze nieuwe aanhoudingen op naar 31. Dat brengt het totaal aantal
aangehouden verdachten dit jaar op 53. De onderzoeken worden nog voortgezet en
de politie verwacht de komende tijd nog meer verdachten aan te houden.

Vanwege de stijging van het aantal ram- en plofkraken, de
toename van het daarbij gebruikte geweld en de schade voor de samenleving geeft
de politie hoge prioriteit aan de aanpak van dit fenomeen. Samen met het
Openbaar Ministerie en de banken wordt getracht aan deze vorm van zware
criminaliteit een halt toe te roepen, de daders op te sporen en te straffen. De
politie en het OM maken maken er daarom ook extra capaciteit voor vrij.
Toename ram- en plofkraken
Dit jaar is er 87 keer een ram- of plofkraak gepleegd. In 2012
zijn er in totaal 133 gepleegd. Ram- en plofkraken vinden door het hele land
verspreid plaats, waarbij opvalt dat het toegepaste geweld toeneemt. Waar eerder
met behulp van ontploffend gas geprobeerd werd toegang te krijgen tot het geld
in de geldautomaat, worden tegenwoordig steeds vaker zware explosieven gebruikt.
Daarnaast werden voor het rammen van de kluisruimten auto’s gebruikt die steeds
vaker na afloop in brand werden gestoken. Dit veroorzaakte gevaar voor de
omgeving, omwonenden en passanten en schade aan de geldautomaten en gebouwen.
Daarnaast werden politiemensen steeds vaker geconfronteerd met verdachten die
bewapend zijn en met vuurwapens dreigden tijdens hun vlucht.
Unieke samenwerking
De meeste ram- en plofkraken werden uitgevoerd door wisselende
groepen daders die landelijk opereren. De aanhoudingen en doorzoekingen op deze
actiedag zijn een direct resultaat van de samenwerking tussen de rechercheteams
en diverse gespecialiseerde afdelingen uit verschillende eenheden. In combinatie
met informatie vanuit de banken zijn onderzoeken naar daders– en dadergroepen
maximaal aan elkaar gekoppeld.
Prioriteit
De politie, het Openbaar Ministerie en de banken werken nauw
samen in de bestrijding en aanpak van ram- en plofkraken. De banken investeren
fors, o.a. door het nog beveiligen van de geldautomaten en de locaties waar zij
zijn gevestigd. Daardoor mislukken veel van de ram- en plofkraken. De politie en
het Openbaar Ministerie kennen aan dit onderwerp hoge prioriteit toe en maken er
extra opsporingscapaciteit voor vrij.

  • 140478eb9b54175931c6adebfdd367aa