Haaksbergen - Gezamenlijke (verkeers)controle RDW, belastingdienst en politie

14 juni 2013 15:20
Bron: Politie.nl

Op donderdagmiddag 13 juni werd aan de Eibergensestraat een verkeerscontrole gehouden. De controle werd gehouden in samenwerking met de RDW en Belastingdienst Oost.

Er werden drie openstaande boetes geïnd en er werden veertig bekeuringen
uitgeschreven voor diverse overtredingen waaronder: niet dragen van de
autogordel, niet handsfree bellen en het niet kunnen tonen van een rijbewijs.
Ook werd er een snelheidscontrole uitgevoerd. Van de 2000 auto’s die langskwamen
werden er 57 bekeurd. De hoogst gemeten snelheid was 106 km/u waart 80 is
toegestaan. Door de belastingdienst werd ruim 32.000 euro geïnd. Door de
belastingdienst werden 26 auto’s in beslag genomen. Met 16 eigenaren van deze
auto’s werd een regeling getroffen. Zij moeten binnen een maand betalen. De
overige tien auto’s werden afgesleept.
(2013058358)

  • f94fd5a9b1667284c6a9ce787f687de4