Onderzoek cybercrime MKB

18 juni 2013 14:14
Bron: Politie.nl

Hoe kan cybercrime voor bedrijven worden teruggedrongen en wat betekent dit voor het beleid van de politie? Een onderzoek onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) moet dat uitwijzen.

In welke mate zijn bedrijven actief op internet en komen zij
daardoor in aanraking met cybercrime. En wat doen bedrijven als ze slachtoffer
worden van deze vorm van criminaliteit? Doen ze daarvan dan ook aangifte bij de
politie en hoe verloopt dat contact? Vandaag start de politie hiervoor een
onderzoek onder MKB Nederland.
Aanpak cybercrime
Met het onderzoek wil de politie inzicht krijgen in hoeverre
bedrijven actief zijn op het internet (website en/of webshop), welke
beschermende maatregelen zij zelf treffen, en in welke mate zij slachtoffer zijn
(geworden) van cybercrime. Op basis van het onderzoek kan de politie haar beleid
voor cybercrime dan verder aanscherpen.
Online onderzoek
Binnenkort kunnen ondernemers een uitnodiging krijgen om deel te
nemen aan het onderzoek rond cybercrime. Het gaat om een online onderzoek
waarvoor een vragenlijst ingevuld moet worden. Het onderzoek wordt verzorgd door
het Programma Aanpak Cybercrime, samen met het lectoraat Cybersafety van NHL
Hogeschool en de Politieacademie. De brief komt uit naam van Patricia Zorko,
aandachtsgebiedhouder Digitalisering en Cybercrime.

  • 6c2977000d5a27469c82854c8cb986ef