Lochem - Drugscontrole Staring College rustig verlopen

18 juni 2013 18:30
Bron: Politie.nl

De al eerder aangekondigde drugscontrole op het Staring College in Lochem is vandaag 18 juni 2013 rustig verlopen.

De controle op de school was opgezet door de schoolleiding in samenwerking
met het team Lochem van de politie. De controle werd uitgevoerd met de hulp van
een hondengeleider en verdovende middelenhond. Bij de controle werden de
leerlingen en de lokalen door de drugshond gecontroleerd. De controle verliep
rustig. Bij de controle werden geen drugs aangetroffen. Wel werd in twee
gevallen gebruiksvoorwerpen behorend bij softdrugs aangetroffen. De controle
werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Staring College. Er werden geen
leerlingen aangehouden. Het doel van de controle was naast de controle op drugs,
preventie en bewustwording bij de leerlingen maar ook bij de ouders. Deze
controle bij het Staring College zal ergens in het komende schooljaar worden
opgevolgd door een niet aangekondigde controle.

  • 27393f1d80613a565ff14b2cd2a4bb39