Den Haag - Handhavingsactie Fruitweg Den Haag

19 juni 2013 17:23
Bron: Politie.nl

De politie organiseerde woensdag 19 juni tussen 08.00 en 14.00 uur een handhavingsactie op de Fruitweg waaraan ook de Rijks- en gemeentebelastingen deelnamen.

Via het Automatic Number Plate Recognition voertuigen (ANPR) werden 1330
voertuigen gescand. Ruim 50 daarvan werden feitelijk gecontroleerd door de
verschillende disciplines. Aan openstaande vorderingen en belastingen werd ruim
6.000 euro opgehaald. Rijks- en gemeentebelastingdienst voerde acht auto’s af
wegens niet betaalde belastingen. De politie maakte in enkele gevallen
proces-verbaal op. Eén persoon werd aangehouden omdat hij zich niet kon
beheersen en direct de agenten begon uit te schelden.
ANPR
Tijdens deze actie werd het Automatische Nummer Plaat HeRkenning
(ANPR) ingezet. ANPR is een computer met een gespecialiseerd softwareprogramma
en een daaraan gekoppelde videocamera, die kentekens van passerende voertuigen
scant, vastlegt en herkent aan de hand van gekoppelde kentekenbestanden die in
het systeem zijn aangebracht. Met deze apparatuur is het mogelijk om kentekens
te scannen en te vergelijken met vooraf geuploade hotlisten. Met de kentekens
die op deze hotlisten voorkomen is iets "mis". Door opvolging te geven aan een
"hit" kan het voertuig worden staandegehouden en de bestuurder worden
onderworpen aan een onderzoek. Ook kunnen kentekenbestanden van andere
instanties zoals de Belastingdienst en de Douane geladen worden in het systeem.

  • 65f3fb721ba4faeeaabe9c44427b37b6