Oost Nederland - Politie waarschuwt voor ongeoorloofd personenvervoer

20 juni 2013 13:27
Bron: Politie.nl

De politie waarschuwt voor het ongeoorloofd vervoer van personen in allerhande motorrijtuigen met aanhangers of opleggers, na behaalde kampioenschappen, geslaagden en het vervoer naar en van festivals of muzikale optredens.

Het is weer de tijd van sportteams die een kampioenschap halen
en dat gevierd wordt met een rijtoer door het dorp of de gemeente; geslaagden
die op een kar vieren dat ze hun diploma hebben gehaald en bezoekers aan
markten, festivals of optredens van bands of artiesten. 

Vervoer van personen met of door een motorrijtuig getrokken kar
/ oplegger is nooit toegestaan en brengt grote juridische- en of financiële
risico’s met zich mee. Denk daarbij aan letsel / overlijden dat door het vervoer
is ontstaan en de daaruit voortvloeiende medische kosten en of
aansprakelijkheidstellingen door nabestaanden. Die risico’s gelden voor zowel de
bestuurder als de eigenaar van het motorrijtuig of de aanhanger / oplegger.
Beiden kunnen civiel aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade. 

Het vervoer van personen mag uitsluitend plaatsvinden in
goedgekeurde autobussen, speciale busjes voor personenvervoer en taxi’s. 

Voor karren getrokken door een dier geldt dat daarop deugdelijk
ingerichte- en veilige zitplaatsen aanwezig moeten zijn. 

Voor optochten (praalwagens e.d.) kan voor een bepaald vooraf
aangegeven traject en met de nodige voorwaarden een schriftelijke vrijstelling
worden verleend door de burgemeester van de betreffende gemeente(n) waar dit
vervoer plaatsvindt. 

Bekijk als particulier, bedrijf, organisatie of vereniging - ook
bij toegestaan personenvervoer - altijd of de afgesloten verzekering dergelijk
vervoer wel (voldoende) dekt en aan welke voorwaarden daarbij moet worden
voldaan.

  • 55e060a95e19fb7fb938972428520d21