Bijna kwart instromers heeft diverse achtergrond in Nederland

Foto: politie.nl

14 mei 2019 08:00
Bron: Politie.nl

De politie heeft vandaag de jaarcijfers voor de instroom van agenten (aspiranten) met een dubbele culturele achtergrond gepubliceerd.

De instroom van aspiranten met een dubbele culturele achtergrond steeg in absolute zin van 244 in 2016 en 254 in 2017 naar 315 in 2018. Procentueel is er echter sprake van een daling ten opzichte van 2017. In 2016 was de instroom van aspiranten met een dubbele culturele achtergrond 19,5 procent, in 2017 was dat 29 procent en in 2018 was dat percentage 22,4 procent. De samenstelling van de instroom was daarbij van invloed: in 2018 stroomden minder aspiranten op niveau 2 in dan het jaar er voor, terwijl op dat niveau het aandeel aspiranten met een dubbele culturele achtergrond doorgaans het grootst is. Het streefpercentage is 25 procent.

Politie van en voor iedereen

De politie staat midden in de samenleving. Het korps bestaat uit heel verschillende mensen, met heel verschillende achtergronden en competenties. Dat maakt de politie wendbaarder en doeltreffender, want het korps hoort, ziet en begrijpt daardoor meer. Meer variëteit binnen het korps zorgt ervoor dat de politie beter presteert. De politie wil van en voor iedereen zijn; een politie waarin iedereen zich kan herkennen en die iedereen kan vertrouwen.

17.000 nieuwe collega’s

De Nederlandse politie staat voor een uitdaging: de komende 7 jaar 17.000 nieuwe politieagenten werven. Dinsdag 7 mei is daarvoor een grote wervingscampagne gestart met als titel 'Alles wat je in je hebt. Maak er politiewerk van.' Ook komende jaren blijft de politie inzetten op het werven van (divers) talent. Lees hier meer over de campagne.

Lute Nieuwerth, portefeuillehouder Kracht van het Verschil: ‘We willen een zo divers mogelijk korps zijn. Daar doen we ons best voor, maar dat is geen gemakkelijke opgave. Zeker nu de arbeidsmarkt ingewikkelder is geworden.’

Instroom diversiteit

Extra aandacht diversiteit leidinggevenden

In 2018 besteedde het korps meer aandacht aan de diversiteit in achtergrond en gender op leidinggevende posities. Het percentage vrouwen in die posities steeg licht van ongeveer 26 procent in 2016 en 2017, naar bijna 29 procent in 2018. Het aantal vrouwen in de strategische top steeg van 33 procent in 2016 naar 40 procent in 2017 en naar 42 procent in 2018.

Vrouwen in de politietop: infographic

Noord-Brabant Brabant-Zuidoost Best

  • 5823672cecd9b1260526972c13642e23