Bladel - Hoe gaat de politie om met illegale vreemdelingen?

3 november 2018 11:00
Bron: Politie.nl

De ontdekking van 38 illegale vreemdelingen in een bos bij Bladel heeft veel vragen opgeroepen over de wijze waarop de politie hiermee omgaat en welke procedures hierbij gelden. De politie begrijpt dat de onbekendheid met de regels en procedures rondom vreemdelingen misverstanden kan veroorzaken. Daarom een toelichting op de casus in Bladel en een algemene uitleg van procedures rond illegale vreemdelingen.  

Vrijdag 26 oktober heeft de politie, na een melding van een burger, een groep van 38 illegale vreemdelingen waaronder 11 minderjarigen (onder wie een gehandicapt kind) in het bos bij Bladel aangetroffen. Het ernstig vervuilde tentenkamp is op verzoek van de burgemeester van Bladel ontruimd. 

Staande gehouden
Al vrij snel bleek dat de groep geen asiel wilde aanvragen in Nederland en niet beschikte over geldige documenten. Juridisch betekent dit dat de vreemdelingen illegaal in Nederland verbleven. De groep is daarom staande gehouden op basis van de Vreemdelingenwet.

Om onderzoek te kunnen doen naar de identiteit van de vreemdelingen is de groep vervoerd naar het aanmeldcentrum in Budel. Daar gaven de vreemdelingen nogmaals aan geen asiel te willen aanvragen in Nederland. Hun reisdoel zou volgens eigen zeggen het Verenigd Koningkrijk zijn. Nederland kan een asielprocedure niet afdwingen. Daarom is er geen asielprocedure opgestart.

Aanzegging Nederland te verlaten
Uit het onderzoek naar de identiteit van de Irakeese vreemdelingen kwamen geen aanwijzingen dat zij een gevaar zouden kunnen vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Na de registratie in Budel heeft de politie, in overleg met de IND, besloten de groep mensen aan te zeggen om Nederland te verlaten en niet in bewaring te stellen. Alle mensen van de groep hebben deze mededeling persoonlijk van de politie via een tolk ontvangen. 

Het aanzeggen om Nederland te verlaten is volgens de Vreemdelingenwet de lichtst mogelijke maatregel. Hiervoor is gekozen vanwege de kwetsbare samenstelling van de groep, die uit volwassenen en  meerdere kinderen bestond. Insluiting van de volwassenen had als consequentie gehad dat de gezinnen gescheiden zouden worden. 

Burgemeester van Cranendonck heeft uit humanitair oogpunt de migranten een nacht onderdak aangeboden in het asielzoekerscentrum. Het AZC in Budel is op hetzelfde terrein gevestigd. De volgende ochtend zijn de migranten vrijwillig vertrokken en vanaf dat moment was er geen juridische grond om verder toezicht te houden op deze groep. 

Aanspraak op opvang
Als vreemdelingen in Nederland asiel aanvragen, dan hebben zij om die reden, gedurende ten minste de eerste procedure, aanspraak op opvang. Voor minderjarige kinderen (en hun meerderjarige ouders) geldt dat zij tot zij meerderjarig zijn aanspraak kunnen maken op onderdak in een van de gezinslocaties in Nederland.

Evaluatie
Het aantreffen van een dergelijke grote groep illegale migranten komt zelden voor in Nederland. Daarom hebben alle betrokken organisaties afgesproken om deze casus gezamenlijk te evalueren. Eventuele verbeterpunten hieruit zullen worden gebruikt voor de toepassing van regelgeving rond vreemdelingentoezicht en de bestrijding van illegale migratie. 

Ter aanvulling is er een lijst van vragen en antwoorden (Q&A’s) op deze specifieke casus en algemene vragen over omgang met illegale vreemdelingen.

Noord-Brabant Brabant-Zuidoost Bladel

  • 6d47d4a23ed281abe49bde650d490ca2