Hulpdiensten in Schijndel zien aanzienlijke stijging van het aantal autobranden

Foto: Inter Visual Studio (Archief)

4 januari 2021 06:00
Bron: 112 Schijndel

Elke dag vliegt er in Nederland wel ergens een auto in brand, en dit gebeurt ook steeds vaker. Gemiddeld gebeurde dit in 2020 zelfs ruim 15 keer per dag. Voor Schijndel staat de teller op 12.

Het aantal autobranden in Schijndel is in 2020 verhoudingsgewijs aanzienlijk gestegen. In totaal werden er vorig jaar dus 12 autobranden gemeld voor de Brabantse plaats. In 2019 waren dat er 9, een stijging van 33 procent, zo blijkt uit data van Alarmeringen.nl.

Voor heel de provincie Noord-Brabant, waar Schijndel onder valt, staat de teller op 983. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 956, wat neerkomt op een stijging van 2,8 procent. Bij de provincies gaat Zuid-Holland aan kop met 1.201 autobranden, gevolgd door Noord-Brabant en Noord-Holland met respectievelijk 983 en 875 stuks.

Voor heel Nederland staat de teller voor 2020 op 5.583 voertuigbranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering is verzonden. In 2019 kwam de teller niet verder dan 5.262 meldingen, een stijging van 6,1 procent. Voor de cijfers zijn branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten.

Bekijk alle beschikbare data, inclusief de data per plaats, in het dossier Autobranden.