Geweld tegen vrouwen moet stoppen in Nederland

7 december 2021 16:08
Bron: Politie.nl

Eén op de drie vrouwen wereldwijd krijgt te maken met geweld. De internationale campagne ‘Orange the World’ vraagt jaarlijks zestien dagen lang aandacht om dit geweld te stoppen. Dit jaar was de mondiale aftrap op 25 november in Breda. Namens de politie was Frederiek Schouwenaar aanwezig.

‘Orange the world is meer dan het stoppen van geweld tegen vrouwen alleen’, zegt Frederiek Schouwenaar, districtshoofd De Baronie van de Eenheid Zeeland-West-Brabant. ‘Het gaat ook om de zelfredzaamheid van vrouwen. Vanuit de gemeente Breda wordt bijvoorbeeld ingezet in het weerbaar en financieel onafhankelijk maken van kwetsbare vrouwen.’

Onlangs werd Schouwenaar uitgenodigd door Greetje Bos, in Breda wethouder Leefbaarheid en Wijkveiligheid, om mee te doen aan de internationale aftrap van Orange the world. ‘Ik draag de actie een warm hart toe en vond het dan ook een grote eer om vanuit de politie aan te sluiten. Bovendien ken ik wethouder Bos al omdat we samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid in de Bredase wijken.’

Coronamaatregelen werken door achter de voordeur
Schouwenaar: ‘Veiligheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nog steeds hebben veel vrouwen te maken met huiselijk geweld. Dat vind ik heftig, vooral in deze coronatijd waarin veel mensen thuiszitten. Coronamaatregelen kunnen doorwerken achter de voordeur en voor sommigen op een afschuwelijke manier. In deze crisistijd weet je dat sommigen hun onvrede of frustratie binnenshuis afreageren. Daarnaast zijn we als politie juist nu afhankelijker van mensen uit de wijk die signaleren dat er in een gezin iets aan de hand is en ons dat melden.
Eigenlijk zeg je met de campagne Orange the world, we weten dat geweld tegen vrouwen bestaat en dat het moet stoppen. Heb je hulp nodig, weet dan dat die er is. Misschien dat deze actie net dat extra zetje is dat een slachtoffer over de streep trekt om hulp te zoeken.’

Hulp nodig?
Heb jij te maken met huiselijk geweld? Zo kom je aan de juiste hulp:

Bel bij acuut gevaar direct 112.Wil je melding of aangifte doen? Of heb je alleen behoefte aan meer informatie over wat de politie kan doen in jouw specifieke situatie? Bel dan met 0900-8844 of kijk op politie.nl voor het bureau bij jou in de buurt.Voor informatie en adviezen, of als je direct hulp nodig hebt, kun je ook terecht bij Veilig Thuis: Bel met 0800-2000 of ga naar www.veiligthuis.nl. Je kunt bij Veilig Thuis ook terecht als je niet zélf te maken hebt met huiselijk geweld, maar een familielid of bekende wilt helpen.

Meer weten?
Kijk op www.orangetheworld.nl of www.unwomen.nl