Breda - Maatregelen tegen jongerenoverlast hebben effect

16 juli 2014 15:55
Bron: Politie.nl

Extra politiesurveillances en het instellen van een nachtelijk ophoudverbod hebben een eind gemaakt aan de jeugdoverlast rond de Brede School aan de Cornelis Florisstraat

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost
Sinds enkele maanden werden de omwonenden van Brede School Het
Noorderlicht aan de Cornelis Florisstraat in Geeren-Noord geconfronteerd met
jongerenoverlast. Deze overlast werd veroorzaakt door jongeren die na het
sluitingtijdstip van het Noorderlicht in de omgeving van het Noorderlicht
rondhingen. De overlastklachten waren bijvoorbeeld: geluidsoverlast, vervuiling,
intimidaties, en verstoring van de nachrrust.
Maatregelen
Gemeente, politie en gebruikers van het Noorderlicht werkten
nauw samen om de overlast terug te dringen. Er werden borden geplaatst waarop
staat dat het verboden is zich daar tussen 23.00 uur en 7.00 uur op te houden.
Camera’s registreren overtredingen van dit verbod. Agenten surveilleerden in het
kader van een Informatie Gestuurde Politieopdracht (IGP) vrijwel elke avond
actief langs deze overlastplek. Er werden 34 mutaties daarover gemaakt.

 
Resultaten
-Er werden vijf jongeren bekeurd omdat ze het verbodsbord
(artikel 461 strafrecht) negeerden.
-Een bestuurder van een auto bekeurd omdat zijn APK vervallen was.
-Een jongeman werd bekeurd omdat hij zich niet kon legitimeren
-Een keer een heterdaad brandstichting waarbij één persoon zelf brand vatte

-Een van de jongeren uit de doelgroep heeft een gesprek gehad met de
jeugdbrigadier en stadsmarinier (namens de burgemeester), voor drie jongeren
vindt dit gesprek binnenkort plaats. In dit gesprek worden harde afspraken
gemaakt.

 

Sinds de extra surveillances van de politie is volgens de
wijkagent die met diverse omwonenden gesproken heeft erg rustig rondom het
Noorderlicht Er zijn de afgelopen weken ook geen klachten meer gemeld. De
controles worden echter ook de komende weken nog voortgezet.

Noord-Brabant Breda

  • 244d095e41ce20af59d8e0c4e65e9cb1