Fijnaart - Vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in Fijnaart

27 januari 2016 12:20
Bron: Politie.nl

Omstreeks 23.00 uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen van een voorbijganger die 12 gedumpte vaten zag liggen aan de Oude Appelaarsedijk in Fijnaart, de getuige had het vermoeden dat de vaten chemisch- of drugsafval bevatten en heeft daarom de politie gebeld.

Omdat er specialisten ‘gevaarlijke stoffen’ bij de brandweer in dienst zijn,
heeft de meldkamer ook direct de brandweer gewaarschuwd. Die kwam met twee
auto’s ter plaatse en heeft de concentratie gevaarlijke stoffen gemeten. De
vaten bleken ‘stabiel’ volgens de brandweer en ze zouden geruimd kunnen worden.
Door de politiemedewerkers is het team Forensische Opsporing gewaarschuwd,
evenals medewerkers van de gemeente Moerdijk, waar Fijnaart onder valt. Ook is
een specialistisch bedrijf benaderd om de vaten te komen ruimen. Forensische
Opsporing gaat de vaten en hun inhoud nu op een andere locatie onderzoeken.

 
Nog meer
Alle betrokkenen wilden hun weg weer vervolgen, toen er ineens 300 meter
verder nóg een dumpplaats werd ontdekt. Ook hier waren vaten met vermoedelijk
drugsafval gedumpt. Dit betroffen tussen de 30 en de 40 vaten. Door de politie
is de dumpplek gedurende de nacht in de gaten gehouden en ook voor deze plek
zijn afspraken gemaakt om hem te ruimen. Omdat dit een tweede dumpplaats
betreft, worden de vaten ook in twee ladingen opgehaald en onderzocht. Bij deze
tweede plek leek het of de vaten aan het lekken waren. Het lekken van dergelijk
afval veroorzaakt ernstige bodemverontreiniging en is dus heel slecht voor het
milieu. De grondeigenaar (overheid of particulier) van de grond waarop het afval
is gedumpt, zal moeten opdraaien voor de schoonmaakkosten.

Noord-Brabant
  • abb758fff4e77a9d3aa3cac41876f03f