Oost-Nederland - Politie in Oost-Nederland krijgt nieuwe objectieve sterkteverdeling

14 november 2018 16:39
Bron: Politie.nl

De burgemeesters van de 78 gemeenten en de hoofdofficier van justitie in Oost-Nederland hebben overeenstemming bereikt over een voorstel voor een nieuwe verdeling van de politiecapaciteit in de eenheid. De nieuwe verdeling moet ertoe leiden dat de beschikbare capaciteit de komende jaren zo objectief mogelijk wordt verdeeld tussen de basisteams, waarbij rekening is gehouden met de werklast. De nieuwe sterkteverdeling maakt deel uit van het meerjaren beleidsplan dat begin 2019 wordt vastgesteld.

Capaciteit nu en in de toekomst goed verdelen
De politie is blij dat er overeenstemming is omdat het volgens politiechef Dros leidt tot een objectieve verdeling van de capaciteit. ”Het stelt ons in staat om de sterkte nu en in de toekomst goed te verdelen waarbij we nu de werklast meenemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal misdrijven, uitrukken, aangiftes en ongevallen.” In het verleden hanteerden de voormalige politiekorpsen eigen modellen om de sterkte te verdelen. Nu gaan we dat in de hele eenheid op gelijke wijze doen. Het blijft een kwestie van de schaarste verdelen, dus we moeten keuzes blijven maken over hoe we onze mensen inzetten.”
Stevig maar moedig besluit
Volgens regioburgemeester Bruls van Nijmegen hebben de burgemeesters en hoofdofficier van justitie een stevig maar moedig besluit genomen. ”De nieuwe verdeling betekent dat er capaciteit verschuift tussen een aantal teams. Het ene team gaat er in sterkte op vooruit, het andere niet. Dat is voor die teams geen leuke boodschap, maar wel een noodzakelijke. Want onze inwoners moeten er op kunnen rekenen dat de schaarse politiecapaciteit goed wordt verdeeld. Daarbij hebben we met elkaar afgesproken dat we er samen alles aan doen om de kwaliteit van de politiezorg in alle teams op peil te houden en dat politie daar is waar het nodig is.” De regioburgemeester benadrukt dat de lokale driehoeken aan zet blijven om de politie inzet te bepalen en politieteams blijven elkaar onderling helpen. De verdeling van de wijkagenten en het aantal van 1 wijkagent op 5000 inwoners blijft onveranderd.
Regeerakkoord
In het regeerakkoord van Rutte III is extra geld beschikbaar gesteld voor de politiesterkte. Deze uitbreiding betekent onderaan de streep dat de eenheid Oost-Nederland een capaciteitsuitbreiding krijgt van 225 agenten. Volgens Hoofdofficier Lucas worden meer dan 200 extra agenten volgens de nieuwe verdeling verdeeld over de basisteams en districtsrecherche. “Een deel daarvan is bestemd voor de aanpak van cybercrime. De overige komen bij de Dienst regionale Recherche en richten zich op de aanpak van ondermijning. Ik ben zeer blij met deze versterking, want het sluit goed aan op nieuwe vormen van criminaliteit waar we steeds meer mee te maken krijgen.