Oost-Nederland - Politie Oost-Nederland Minder hennepkwekerijen, meer afgepakt

8 april 2019 11:33
Bron: Politie.nl

De politie eenheid Oost-Nederland in 2018 minder hennepkwekerijen dan in 2017. In 2018 werden door de politie 640 kwekerijen opgerold. In het jaar 2017 waren dat er nog 761. Het aantal henneponderzoeken waarbij beslag is gelegd op geld en waardevolle goederen is gestegen van 15% naar bijna 23%.

De daling van het aantal hennepkwekerijen van bijna 15,9 % is een fractie lager dan het landelijk gemiddelde. Bij de oorzaak van de daling spelen mogelijk meerdere factoren een rol. Bijvoorbeeld de lokale sluiting van panden in het kader van de Wet Damocles. Maar ook lijken de kwekerijen beter afgeschermd te zijn voor de omgeving. Maar één ding is duidelijk, er zijn in 2018 beduidend minder meldingen en tips binnen gekomen.
Hoge prioriteit
De aanpak van hennepteelt blijft onverkort een prioriteit. En dat moet ook als je weet dat bijna een kwart van alle criminele activiteiten een directe of indirecte relatie heeft met de kweek -en handel in hennep. Het is een ondergrondse ondermijnende economie waar geld de belangrijkste drijfveer is. Dat geld is ook de drijfveer voor het blijven bestaan van de ernstige randverschijnselen. Zoals het dreigen met of het gebruik van geweld. Maar ook handel in wapens, witwassen, mensenhandel en uitbuiting. Hiermee trachten zij de samenleving naar hun hand te zetten.

Het zijn veelal criminele organisaties die de boel coördineren en veelal professioneel georganiseerd zijn. Samen met het lokale bestuur en het Openbaar Ministerie (OM) hebben we solide samenwerkafspraken om krachtig tegen deze ondermijning van onze samenleving op te treden.
Afpakken
Door in samenwerking met het OM crimineel vermogen af te pakken maken als gehele overheid naar de samenleving duidelijk dat misdaad niet loont. De komende jaren zal de focus op afpakken verder worden verstevigd.
Meer meldingen nodig
Om onze ambities te blijven beantwoorden hebben we naast informatie uit opsporingsonderzoeken veel tips van burgers nodig. Dat kan ook anoniem via bel M. De komende tijd zullen we meer campagne voeren om deze belangrijke bijdrage aan te moedigen. Want wonen naast iemand met een hennepkwekerij in huis is “levensgevaarlijk”. De kans op brand is aanzienlijk. “Je zal daar maar naast wonen”!
Waarnemingen van onze experts
Alhoewel de grootte van de gemiddelde kwekerij hetzelfde blijft zijn die in de bedrijfsgebouwen veelal groter. De meeste kwekerijen zijn in stedelijk gebied en overwegend professioneel aangelegd. De gebruikte apparatuur en technieken is onveranderd. De stroom wordt veelal nog voor de meter afgetapt. Dat is levensgevaarlijk werk en kan tot brand leiden. Er zijn situaties bekend dat delen van wijken moesten worden afgesloten om de situatie weer te normaliseren.
Opgerolde kwekerijen in Oost-Nederland in 2018
Tabel 1: aantal innames hennepkwekerijen per district