Nederland - Integrale aanpak handel in bedreigde diersoorten

18 juni 2015 12:00
Bron: Politie.nl

NVWA (L&N en IOD), douane en politie hebben deelgenomen aan COBRA III: een wereldwijde operatie om middels internationale samenwerking de aanpak van milieucriminaliteit te verbeteren op het gebied van handel in bedreigde soorten.

COBRA III richt zich op de stroperij en handel in alle
bedreigde soorten, zoals genoemd in de Flora- en faunawet. De focus ligt echter
op de handel in neushoornhoorn en ivoor, maar ook bedreigde mensapen en grote
katachtigen. De meest prominente zaak van COBRA III is de inbeslagname van 3.1
ton ivoor in Thailand, eind april. De 511 slagtanden met een waarde van 6 mln.
euro zaten verstopt in zakken theebladeren. De zending was vanuit Kenia onderweg
naar Laos, toen de Thaise douane het onderschepte.
Van april tot en met mei dit jaar hebben aan de actie in totaal 62 landen in
Afrika, Azië, Europa en Amerika deelgenomen. Ook Nederland was van de partij.

Resultaten Nederland
De gezamenlijke inzet van NVWA (nationale coördinatie), douane en politie op
de handhaving van CITES-wetgeving resulteerde voor Nederland in negen
onderzoeken, waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Er zijn onder andere 16
walvisribben aangetroffen en in beslag genomen, evenals
ivoren
slagtanden en
tientallen
ivoren voorwerpen (73 stuks), een dierenriem met een hoofd van een
Steppevaraan, gekweekte cactussen (bestemd voor export) en 141 knollen van
(aard)orchideeën (afkomstig uit Australië). Ook is een partij
voedingssupplementen uit de US - waar beschermde planten in verwerkt waren - in
beslag genomen. Het betrof ruim 400 verpakkingen die via het internet te koop
werden aangeboden.
Resultaten Europa
Dankzij de voortrekkersrol van
Europol en
EnviCrimeNet is COBRA III succesvol
uitgerold in de EU. Er is onder meer 20 kg levende bloedzuigers in beslag
genomen en 25 kg koraal in Bulgarije, 90 kg koraal en 50 kg dierlijke delen
(koppen en hoorns) in Spanje, 500 kg bevroren paling in Polen, 300 levende
schildpadden in Kroatië (en nog eens 400 in de UK), 800 cactussen in een
Duits/Chinees onderzoek, 16 walvisribben in Nederland en 50 kg ruwe ivoor is in
beslag genomen in
Frankrijk.

Het logo van de operatie COBRA
Organisatie COBRA III
Operatie COBRA is een initiatief van verschillende Aziatische en Afrikaanse
landen. De organisatie van COBRA III was in handen van Association of South East
Asian Nations Wildlife Enforcement Network Law Enforcement Extension Office
(ASEAN-WEN LEEO) met Thailand en Interpol als mede-organisator, gesteund door
een aantal internationale organisaties als World Customs Organization en landen
als China, VS en Canada. Een internationaal team in Bangkok coördineerde de
internationale operatie.

Gelet op de ervaringen en successen van
Cobra
I (2013) en
Cobra
II (2014) is het initiatief genomen tot het opstarten van Cobra III en het
aantal deelnemers uit te breiden. Ook Europa is dit jaar gevraagd te
participeren: 25 landen, waaronder Nederland, deden voor het eerst mee. Elk land
organiseerde haar eigen inzet en bijdrage, waarbij de coördinatie voor de
EU-bijdrage was belegd bij Europol.

Vanuit EU-perspectief was de doelstelling om mee te doen met COBRA III:
bewustzijn creëren bij het publiek, maar ook binnen de Europese instanties voor
rechtshandhaving, waar deze vorm van milieucriminaliteit nog vaak over het hoofd
wordt gezien. Dat blijkt onder andere ook uit het
IPEC-verslag
van Europol in samenwerking met EnviCrimeNet. Met COBRA III is een grote stap
voorwaarts gezet in de aanpak van grensoverschrijdende milieucriminaliteit op
het terrein van illegale handel in bedreigde soorten.
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten
contact opnemen met het team persvoorlichting van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA): 088-2233700.

Noord-Brabant Brabant-Zuidoost Handel

  • 5052863b2524b029254e2e3713856929