Ruim zestig wapens van straat na inleveractie in Helmond

Foto: politie.nl

9 mei 2019 16:46
Bron: Politie.nl

De unieke kans om zonder straf je wapen in te leveren in Helmond resulteerde er de afgelopen twee weken in dat 64 wapens en een behoorlijke hoeveelheid munitie werden afgegeven bij de politie. Bijna een derde daarvan zijn vuurwapens.

Tijdens de inleverweken van 23 april tot en met 7 mei werden 20 vuurwapens en nog 21 andere schietwapens of wapens die daarop lijken ingeleverd. Het gaat om 12 lucht- of gasveerdrukwapens en 9 alarm- of startpistolen. Er werd ook munitie afgegeven. We telden maar liefst 1.500 patronen. Naast de schietwapens werden 23 steek-, slag- en stootwapens ingeleverd waaronder boksbeugels, messen, katapulten en sabels. Ook zat er een granaatachtige aansteker tussen en een goedendag (een soort slagwapen). Tot op de laatste dag zijn nog diverse wapens ingeleverd.

Vernietiging Wapens

In de komende weken onderzoeken forensisch rechercheurs of de vuurwapens betrokken waren bij een misdrijf. Als dat het geval is volgt uiteraard wel een vervolgonderzoek en kan de houder als verdachte worden aangemerkt. Zo niet dan worden deze wapens, net als de andere ingeleverde wapens, vernietigd.

Wapenbezit niet normaal

Helmond werd in de afgelopen maanden geconfronteerd met een aantal heftige incidenten waarbij wapens in het spel waren. De gemeente nam samen met de politie en het Openbaar Ministerie maatregelen. Een deel van de binnenstad is sinds 15 maart voor een half jaar aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er vinden preventief fouilleeracties plaats. Een aanvullende maatregel hierop was de wapeninleveractie. Beide maatregelen zijn gericht op het tegengaan van illegaal wapenbezit en daarmee op het verhogen van de veiligheid in Helmond. “Elk wapen dat van de straat is, is winst. De actie is dus zeker succesvol. Minstens zo belangrijk is de aandacht die de wapeninleveractie kreeg. Beseffen dat wapenbezit niet normaal is. Geweld moet stoppen en we moeten samen opstaan tegen wapengeweld. Dat is waar deze actie om draaide”, laat burgemeester Blanksma weten.