In Helmond ingeleverde wapens niet betrokken bij bekend misdrijf

Foto: politie.nl

7 augustus 2019 11:49
Bron: Politie.nl

Van de vuurwapens die in Helmond werden ingeleverd tijdens de inleverweken van 23 april tot en met 7 mei van dit jaar, was er geen betrokken bij een bij ons bekend misdrijf. Dat heeft uitgebreid onderzoek uitgewezen. Dat betekent dat deze vuurwapens, net als de andere ingeleverde wapens, ook vernietigd worden.

In totaal werden van 23 april tot en met 7 mei 70 wapens ingeleverd. Daar zaten 20 vuurwapens bij en nog 27 andere schietwapens of wapens die daarop lijken. Tijdens de inleverweken werd geen straf opgelegd voor het illegale wapenbezit. Bij het inleveren van de vuurwapens noteerde de politie wel persoonsgegevens, maar er vond in principe geen vervolging plaats. Wel volgde nog een eerste onderzoek naar de vuurwapens.

Niet betrokken bij misdrijf
Door forensische rechercheurs werden de vuurwapens de afgelopen weken nog nader onderzocht. Daarbij werd gekeken of deze betrokken zijn geweest bij een misdrijf. Als dat het geval was, zou een vervolgonderzoek volgen en de houder als verdachte worden aangemerkt. Uit het onderzoek is gebleken dat niet één van de ingeleverde wapens betrokken is geweest bij een bij de politie bekend misdrijf.

Wapenbezit niet normaal
Helmond werd in de eerste maanden van 2019 geconfronteerd met een aantal heftige incidenten waarbij wapens in het spel waren. We zetten ons als gezamenlijke overheden al een tijd samen in om de Helmondse binnenstad weer veilig en leefbaar te maken. Dit doen we op verschillende manieren. Zo werd de binnenstad aangewezen als veiligheidsrisicogebied en vonden diverse preventieve fouilleeracties plaats. Ook de wapeninzameling van het afgelopen voorjaar draagt bij aan de veiligheid op straat. Dit zijn vooral acties op korte termijn. Achter de schermen werken we aan lange termijn oplossingen, die de veiligheid en leefbaarheid in Helmond veilig stellen.