Klundert - Eigenaar bedrijf door milieupolitie aangepakt

17 juni 2015 18:23
Bron: Politie.nl

Milieuagenten hebben proces-verbaal opgemaakt tegen een eigenaar van een bedrijf vanwege het mengen van diverse afvalstoffen.

De politie kwam de overtreding op 20 mei jl. op het spoor tijdens een grote
controle op het industrieterrein 'Havenschap Port of Moerdijk'. Hierbij werden
acht bedrijven door de milieupolitie bezocht en gecontroleerd op de naleving van
diverse milieuwetten. De controle was in samenwerking met opsporingsambtenaren
van de omgevingsdienst Midden en West-Brabant, de Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit, de douane en de havenpolitie.
Afvalsoorten
Tijdens de controle bleek dat een van de bedrijven zich op meerdere aspecten
niet aan het activiteitenbesluit hield. Het bedrijf mengde onder andere diverse
afvalsoorten, waaronder gevaarlijk afval, met elkaar. Het ging onder andere om
slib/modder, plastic afval, oliefilters, jerrycans, blikjes, kleding en
batterijen.

Proces-verbaal
Voor het mengen van de afvalstoffen is proces-verbaal opgemaakt op grond van
de wet milieubeheer. De eigenaar van het bedrijf heeft op dinsdag 2 juni op het
politiebureau een verklaring afgelegd. Het bedrijf kreeg voor verschillende
andere overtredingen een waarschuwing. Er werd een termijn afgesproken om
passende maatregelen te treffen.
Milieupolitie
Milieudelicten zijn gevaarlijk voor de gezondheid en veiligheid van mens en
dier. Bovendien worden er miljarden euro's aan verdiend. De politie pakt
milieucriminelen dan ook hard aan. Meer informatie over milieudelicten en de
milieupolitie vindt u op onze website:
https://www.politie.nl/themas/milieu.html.