Nederland - Nieuwe privacywetgeving van kracht

25 mei 2018 06:00
Bron: Politie.nl

In heel Europa wordt morgen, 25 mei 2018, nieuwe privacywetgeving van kracht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Burgers krijgen beter zicht op hoe bedrijven, overheden en andere organisaties met hun gegevens omgaan.

De politie beschikt over veel persoons- en politiegegevens, van medewerkers, leveranciers, slachtoffers, daders en getuigen. Die heeft de politie nodig om haar werk goed te kunnen doen. Burgers en medewerkers moeten ervan uit kunnen gaan dat we zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Dat was al vastgelegd in de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet bescherming persoonsgegevens. Die laatste wet wordt vanaf vandaag vervangen door de AVG. De AVG moet eraan bijdragen dat burgers meer grip krijgen op de verwerking van hun eigen persoonsgegevens. Alle organisaties en bedrijven in landen van de Europese Unie moeten inzichtelijk maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan.
Privacy statement
De AVG heeft bij de politie vooral betrekking op gegevens van politiemedewerkers, maar ook op andere persoonsgegevens die worden gebruikt in de bedrijfsvoering, zoals die van leveranciers, bezoekers en sollicitanten. De gegevens van slachtoffers, daders en getuigen vallen onder de Wpg. Toch kunnen ook burgers te maken krijgen met de AVG, bijvoorbeeld als ze een klacht indienen, een wapenvergunning of een jachtvergunning aanvragen. Voor de persoonsgegevens die onder de AVG vallen, is in een geactualiseerd privacy statement beschreven wat de politie aan persoonsgegevens verwerkt, hoe lang gegevens bewaard worden, waarom ze worden verwerkt en aan wie ze eventueel worden verstrekt.
'AVG-proof'
De politie is grotendeels ‘AVG-proof’. Een privacyteam heeft het korps goed voorbereid op de nieuwe wetgeving. Er is een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, een register van verwerking van persoonsgegevens ingericht en het privacystatement is geactualiseerd. De politie blijft nog voortdurend kijken of in bestaande processen nog aanpassingen nodig zijn. Nieuwe bedrijfsprocessen zullen volledig AVG-proof zijn.

Noord-Brabant Maarheeze

Wapenbezit
  • 7363d2b0e83d75d1a1a0648dc8b1ce27