Terneuzen - Preventieve controle op alcohol en jeugd tijdens havendagen

25 juni 2018 06:00
Bron: Politie.nl

In Terneuzen vinden dit weekend de Havendagen plaats. Een drukbezocht evenement waarbij overdag vooral families het terrein bezoeken. ’s Avonds worden feesten georganiseerd in de tenten die op de Scheldeboulevard staan. Onder de bezoekers bevindt zich veel jeugd. Omdat er in eerdere edities is gebleken dat de combinatie jeugd en alcohol nogal wat problemen met zich meebracht organiseerden twee aspiranten van politie een preventieve controle met het doel om jongeren bewust te maken van de gevaren van alcoholgebruik. Zij deden de controle samen met medewerkers van Indigo. Zij gaven waar nodig voorlichting over alcoholgebruik bij jongeren. Ook twee handhavers van de gemeente Terneuzen participeerden in de actie.

Om 20.30 uur startte de controle. De bedoeling van de politiemensen was dat jongeren die het feestterrein bezochten vrijwillig een blaastest zouden doen. Wanneer zij geblazen hadden dan waren er drie opties:

De jongere heeft niets gedronken; heel goed! Hij/zij kreeg dan een kleinigheidje als een soort beloning voor goed gedrag.
De jongere heeft gedronken, maar minder dan 220 ug/l: Hij/zij krijgt een waarschuwing en wordt verwezen naar de stand van de Indigo-medewerkers waar hij/zij een voorlichting krijgt over de gevaren van alcohol voor jongeren.
De jongere heeft meer dan 220 ug/l gedronken en geblazen: Er wordt contact opgenomen met de ouders. Met hen wordt overlegd of dit gedrag gevolgen heeft voor de jongere. Als de ouders beslissen dat de jongere straf verdient dan wordt de jongere doorgestuurd naar Bureau HALT. Willen de ouders geen straf, dan wordt de jongere weggestuurd van het terrein en wordt dit ook medegedeeld aan de ouders.

Nulmeting
De preventieve actie was vooral een nulmeting. In de toekomst worden meer van dit soort controles georganiseerd om zo statistieken bij te kunnen houden in hoeverre alcohol en jeugd een probleem is in Zeeuws Vlaanderen.

De controle was overigens niet alleen preventief. Er zat ook een repressief element in. Jongeren mogen volgens artikel 45 van de Drank- en Horecawet geen alcohol bij zich hebben. Wanneer dit wel geconstateerd werd door de politiemensen dan stond daar in principe een bekeuring of een verwijzing naar Bureau HALT tegenover. Twee 15-jarige meisjes die in het bezit waren van alcohol werden naar HALT doorverwezen.
Resultaten
In totaal hebben 106 jongeren meegewerkt aan de vrijwillige blaastest. 20 wensten niet mee te werken. Van de 106 gecontroleerden bleken negen alcohol te hebben gedronken. De uitslagen varieerden van 40 ug/l tot 540 ug/l.

Een jongen van 15 had de twijfelachtige eer om de hoogste uitslag te blazen. Bedenk dat deze hoeveelheid bijna genoeg is om bij een volwassene zijn of haar rijbewijs in te vorderen. Een jongen van 16 kwam op de tweede plek met 450 ug/l. Door de agenten is meteen contact opgenomen met de ouders van de jongens. Op een later moment zal met de ouders en de jongeren nog een gesprek plaatsvinden.
Naakte man
Dat ook volwassenen wel eens problemen hebben met alcoholgebruik bewees het volgende voorbeeld: Om 22.05 uur wilden agenten een 48-jarige Terneuzenaar bekeuren voor openbare dronkenschap. Om alles af te wikkelen vroegen ze de man zich te legitimeren. Dit kon hij niet. Tijdens het gesprek trok de man ineens zijn broek naar beneden en stond met een naakt onderlijf voor de agenten. Deze man is aangehouden voor openbare schennis en is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar is hij vanmorgen gehoord over het feit. De man gaf aan zich door alcoholgebruik niets meer van het feit te herinneren. Hij krijgt de beelden mogelijk binnenkort terug te zien, want de agenten die met hem in gesprek waren droegen een bodycam.
Examen
Voor de twee aspiranten van politie had de controle niet alleen een preventieve en een repressieve kant. Zij organiseerden deze controle als onderdeel van hun examen. Een van de examinatoren van de Politieacademie keek over hun schouders mee. In alle opzichten verliep de controle positief. Beide kandidaten zijn geslaagd voor hun examen.