Gent - Nederlandse agenten in Gent

14 juli 2018 06:00
Bron: Politie.nl

Benelux-politieverdrag: Nederlandse politie ondersteunt Gentse politie tijdens de Gentse feesten.

Zeeland-West-Brabant
De Gentse Feesten, het jaarlijks weerkerend tiendaags feest in de Gentse binnenstad, start vandaag. De Gentse politie doen er alles aan om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, maar dat doen ze niet alleen. Ook dit jaar krijgen ze de steun van collega’s uit Nederlanders. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Benelux-politieverdrag uit 2004. 

Voor de zevende keer ondersteunen Nederlandse politiemensen het Gentse politiekorps. De feesten trekken namelijk heel wat Nederlandse bezoekers. In totaal zullen 4 Nederlandse collega's tien dagen lang het Gentse politiekorps versterken. Ze voeren - samen met hun Gentse collega's - vooral taken van "onthaalpolitie" uit: ze lopen patrouille, stellen overlast en criminaliteit vast, verstrekken informatie, enz. in de feestenzone.

De Nederlandse collega's maken vooral de Nederlandse bezoekers wegwijs tijdens de Gentse Feesten en dragen hierbij hun regulier uniform, zodat ze herkenbaar en makkelijk aanspreekbaar zijn voor hun landgenoten.
Traité Benelux de police : Les policiers néerlandais soutiennent les policiers gantois pendant les fêtes de Gand
Les fêtes de Gand, des festivités qui ont lieu chaque année pendant dix jours dans la ville de Gand commencent aujourd’hui. Les policiers gantois mettent tout en œuvre pour que ces fêtes se déroulent le mieux possible mais ils ne sont pas les seuls à le faire. Aussi cette année, ils seront aidés par des collègues des Pays-Bas. Cette collaboration est possible grâce au Traité Police Benelux.

C’est la septième fois que la police néerlandaise soutient la police de Gand. Les fêtes attirent de nombreux touristes et de visiteurs néerlandais.

Au total, ce sont 4 collègues néerlandais qui renforceront la police de Gand pendant dix jours. Ils effectueront principalement- en collaboration avec leurs collègues de Gand –  des tâches relevant de « la police d’accueil »: Ils effectuent des patrouilles, préviennent les nuisances et la criminalité, transmettent l’information, etc. dans la zone des fêtes.

Les collègues néerlandais guideront en particulier les visiteurs néerlandais pendant les fêtes de Gand et ils porteront leur uniforme régulier de sortent qu’ils soient identifiables et facilement accessibles pour leurs compatriotes.

Noord-Brabant Brabant-Zuidoost Maarheeze

  • 932c00243787e04fc60f3591ecc2704d