Den Haag - Nieuw bod politie cao: 7 procent loonstijging

24 juli 2018 06:00
Bron: Politie.nl

Vandaag hebben de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom in een brief aan de vakbonden nieuwe en aanvullende voorstellen gedaan voor de nieuwe politie cao. Tevens is de door de bonden gevraagde duidelijkheid gegeven over een loonbod. In de vandaag verstuurde brief wordt voor alle 65.000 politiemedewerkers een bod van 7% loonsverhoging gedaan, plus een eenmalige uitkering van €500 en wordt het jaar 2020 bij de cao betrokken. In de aangepaste voorstellen krijgen de politiemedewerkers onder andere meer invloed op hun eigen roosters en meer (keuze)mogelijkheden bij bijvoorbeeld scholing, gezondheid en verlofsparen. 

De brief van de werkgever is hier terug te lezen. In de bijlage wordt gereageerd op de verbetervoorstellen van de vakbonden.

'De Nederlandse politie is een fantastisch politiekorps dat zich dagelijks tot het uiterste inspant om onze burgers en onze samenleving veilig te houden. Ze verdienen een goede en moderne cao, een passende beloning, een gezonde en veilige werkomgeving en moderne arbeidsomstandigheden voor een goede balans tussen werk en privé, maar ook tussen de individuele belangen en die van de organisatie. In de afgelopen tijd is gebleken dat we over de meeste thema’s die de vakbonden naar voren brengen, dezelfde urgentie van handelen zien en dezelfde doelen nastreven. Met deze brede voorstellen en het loonbod is er naar mijn mening voldoende aanleiding voor de vakbonden om terug te komen aan tafel', aldus Grapperhaus over de nieuwe voorstellen.
Korpschef Akerboom over deze voorstellen: 'Dit is een mooi loonbod en daar ben ik blij mee. Het doet recht aan het soms moeilijke uitdagende werk van de collega's en hun loyaliteit van de afgelopen jaren. Ook politiecollega’s moeten kunnen profiteren van de economische groei. Zij hebben er namelijk de afgelopen jaren voor gezorgd dat ondanks een ingrijpende reorganisatie, de politie positieve resultaten behaalden zowel op het gebied van de veiligheid als in het stijgende vertrouwen van de burgers in de politie.' 
Terug aan tafel
Deze brief komt op een moment dat de onderhandelingen met de vakbonden voor een nieuwe cao stil liggen. Op 3 juli gingen de vakbonden van tafel en kondigden acties aan. Met de nieuwe voorstellen roepen Akerboom en Grapperhaus de vakorganisaties op terug aan tafel komen. 'Wij denken dat dit brede aanbod over de capaciteit, keuzevrijheid en het loonbod de vakbonden voldoende vertrouwen moet geven het gesprek weer aan te gaan. Alleen aan de onderhandelingstafel kunnen we de verschillen van inzicht overbruggen. En alleen aan tafel kunnen de uiteindelijke afspraken worden gemaakt die in het belang zijn van al het personeel en de organisatie', aldus Akerboom en Grapperhaus.
De nieuwe en gewijzigde voorstellen in het kort

Loonbod: in de brief wordt een loonbod gedaan van 7%. De eerste 3% gaan in per 1 juli 2018, op 1 juli 2019 volgt een loonsverhoging van 2% en in 2020 ook een verhoging van 2%. Daarnaast volgt in 2019 een eenmalige nominale uitkering van € 500.
 4x9-modaliteit: Minister en korpschef stellen onderscheid voor in de toepassing tussen huidige en nieuwe medewerkers. Huidige medewerkers zullen in ieder geval gestimuleerd gaan worden om te kiezen voor diensten van acht uur.
Keuzevrijheid: Er komt meer ruimte voor groeps- en zelfroosteren. Dat geeft politiemedewerkers de mogelijkheid werk en privé makkelijker te combineren. Verder wordt er gekeken of er varianten mogelijk zijn voor diensten en roosters die kunnen bijdragen aan verlichting van de roosterdruk. Er wordt gekeken of dagroosters eerder kunnen worden vastgesteld, zodat politiemensen op tijd weten wanneer ze ingeroosterd staan.
Duurzame inzetbaarheid: Er wordt een persoonlijk vitaliteitsbudget voorgesteld waarmee medewerkers - van jong tot oud – in iedere fase van hun carrière worden ondersteund om fit en gezond te blijven. Collega’s van 55+ krijgen de mogelijkheid om alsnog mee te kunnen doen aan de LFU-regeling , de regeling voor verlofsparen. Medewerkers worden gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld met de studiefaciliteitenregeling.
Betere begeleiding bij ziekte en ongevallen: de werkgever wil de ondersteuning bij de afwikkeling van dienstongevallen, beroepsziekten en beroepsincidenten verder verbeteren. Ook moet het thuisfront van politiemensen eerder en beter betrokken worden bij hun werk.

De voorstellen zijn overzichtelijk samengevat in een infographic. Klik hier voor een grote versie. 

Noord-Brabant Maarheeze

Ongeval
  • 0185f2f01e6ff2344ae6db9cae7fc42b