Nederland - Grootschalige landelijke politieactie niet-vergunde prostitutie

13 september 2013 14:50
Bron: Politie.nl

De politie hield voor de tweede keer op rij een grootschalige landelijke actieavond om mensenhandel in de prostitutie aan te pakken. In het hele land gingen donderdag 12 september politiemensen op pad naar aanleiding van commerciële seksadvertenties op internet. Ze werden bijgestaan door medewerkers van Comensha, de Koninklijke Marechaussee en gemeenten. Vanwege de strafrechtelijke kant was het Openbaar Ministerie direct betrokken bij de actie. In totaal werkten 236 man aan de actie mee.

De politie heeft op de actiedag 430 advertenties geselecteerd en telefonisch
nagetrokken. In verdachte gevallen werd een afspraak gemaakt met de prostituee.
De politie controleerde op die manier in totaal 88 prostituees (84 vrouwen en 4
mannen). Dit leidde tot drie onderzoeken naar mensenhandel, een onderzoek naar
mensensmokkel en vijf signalen voor mensenhandel die nader moeten worden
bekeken. In een geval werd een relatie met een lopend onderzoek naar
mensenhandel vastgesteld. Er zijn vier aanhoudingen verricht.
De prostituees werkten vanuit woningen, hotels en vakantieparken, maar ook op
een industrieterrein of vanuit een auto. Veel prostituees waren afkomstig uit
Oost-Europese landen. Ze varieerden in leeftijd van 18 tot 61 jaar.
Internetadvertenties
Voor dit onderzoek ploos de politie internetadvertenties van commerciële
seksaanbieders uit. De focus lag op de zogenoemde niet-vergunde prostitutie. In
de vergunde commerciële seksbranche (bordelen, privéclubs, raamprostitutie) is
sprake van intensief toezicht en controle op vergunningen en legale
tewerkstelling. Desondanks is ook in die sector sprake van misstanden, waarbij
prostituees bijvoorbeeld hun verdiensten moeten afstaan of onder dwang in de
prostitutie zitten.
Om inzicht te krijgen of en in welke mate deze problematiek ook speelt bij
niet-vergunde prostitutie (vanuit woningen, hotels, valantiepareken etc.), houdt
de politie regelmatig controleacties. Op 9 april gebeurde dit voor het eerst op
landelijke schaal. Donderdag werd dit voor de tweede keer gedaan. Hiervoor is
nauwe samenwerking nodig tussen de regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en
andere partners. Zo’n samenwerking valt sinds de invoering van de nationale
politie veel eenvoudiger en efficiënter te organiseren.
Rapportages
Bij de actie zijn 63 bestuurlijke rapportages opgemaakt. Op basis van deze
rapportages kan het lokale bestuur (de burgemeester) bijvoorbeeld een illegaal
bordeel laten sluiten of  een dwangsom opleggen. Bij de actie van 9 april waren
32 bestuurlijke rapportages opgemaakt.
Meer zicht
De doelstelling van de politie om meer zicht te verkrijgen op de
niet-vergunde prostitutie, strekt zich ook uit tot zogeheten facilitatoren. Rond
de prostitutiesector bestaat een netwerk van mensen die hun diensten verlenen.
Bijvoorbeeld door een woning beschikbaar te stellen of als chauffeur of
tussenpersoon op te treden. De politie is hierop alert, omdat dergelijke
dienstverlening  een indicator van mensenhandel kan zijn.

Plaatsvervangend korpschef Ruud Bik is tevreden over de actie: “Deze tweede
landelijke actiedag heeft een nog groter resultaat opgeleverd dan de eerste dag.
Je ziet dat een gecoordineerde, landelijke aanpak effect sorteert. Dat is een
reden om in de toekomst veel vaker dit soort acties te houden in de strijd tegen
mensenhandel.”

Noord-Brabant Maarheeze

Aanhouding
  • 70a9d64b1600016b6c2dcf32648eeb59