Heuvelland - Campagne Ikfietsvriendelijk - on Tour gaat door

21 mei 2015 17:20
Bron: Politie.nl

In het kader van de campagne Ikfietsvriendelijk – on Tour gaan aanstaande zondag voor de tweede keer politiemotards samen met twee motardsverenigingen in het Heuvelland fietsers controleren op hun gedrag. De politie wil wielrenners belonen die goed gedrag vertonen tijdens het fietsen door het Heuvelland. Fietsers die hinder of ander negatief gedrag veroorzaken worden door de politie aangesproken en krijgen een waarschuwing. Hiermee wil de campagne de nadruk leggen op de invloed van zowel gewenst áls ongewenst gedrag van fietsers op hun medeweggebruikers.

Na het succes en positieve reacties op de campagne op zondag 12 april gaan
zondag 24 mei weer tien motoren rijden door het Heuvelland in het kader van de
campagne ikfietsvriendelijk- on Tour. Dit zijn vijf motoragenten van de politie
Limburg en vijf verkeersregelaars.

De campagne komt voort uit het beleid voor wielertoertochten in
Zuid-Limburg-Euregio waar inmiddels 12 Zuid-Limburgse gemeenten én de Belgische
gemeente Voeren bij zijn aangesloten. Via dit beleid, de oprichting van Velo-t
en de centrale coördinatie is de spreiding van routes, kwaliteit van de tochten
en communicatie met organisatoren en gemeenten flink verbeterd. Maar deze
verbeterslag is slechts één onderdeel van de hele aanpak. Want er zijn ook nog
veel individuele fietsers en trimclubjes die in het weekend de weg op gaan en
naast de toertochten bepalend zijn voor het volledige beeld dat men van fietsers
heeft. Daarom wordt via deze campagne ook deze kleine groep in het Heuvelland
gewezen op gewenst én ongewenst gedrag en de gevolgen hiervan voor alle overige
fietsers. Op beide zondagen zullen motards in koppels door het Heuvelland
controleren locaties waar zich ook vaak verkeersonveilige situaties voordoen.
Hiermee wordt ook geluisterd naar signalen uit het Heuvelland van bewoners die
aangeven regelmatig hinder te ondervinden van fietsers op bijvoorbeeld zonnige
dagen. Het is dan erg druk in het Heuvelland, en juist dan is het belangrijk om
als fietser te weten welk gedrag wel of niet wordt getolereerd.

Samenwerkingspartners

De campagne is een samenwerking tussen de politie in Limburg, Huis voor de
Sport Limburg, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Motards
Stein, Euromotards én de Stichting ikfietsvriendelijk.nl. Deze stichting zet
zich al enkele jaren in om het gedrag van een klein groep wielrenners te
verbeteren, onder andere via de inzet van twee groene ventieldopjes, hét symbool
voor de vriendelijke fietser (Wat bedoel je hiermee?). De campagne wordt mede
mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg en de Limburgse Wielergemeenten.