Bergen-op-Zoom - Man slaat agent in gezicht

29 januari 2018 05:01
Bron: Politie.nl

Een politieman is bij een aanhouding in het gezicht geslagen door een tweede verdachte. Beide mannen zijn aangehouden. Tegen geweld tegen politieambtenaren wordt streng opgetreden.

Zeeland-West-Brabant
In de uitgaansnacht van zaterdag op zondag 28 januari rond 02.30 uur bedreigden twee mannen (21 en 22 jaar) op de Zuidmolenstraat een derde man. Agenten die op de fiets surveilleerden in de buurt liepen op het drietal af. Daarop wilden de twee agressieve mannen weglopen. De agenten sommeerden hen te blijven staan. Een van de verdachten wilde toch langs de agent weglopen. Die belette dit door zijn fiets voor hem te zetten. De man, die een fles bier in zijn hand hield, wilde zich niet legitimeren. Pas nadat de agent hem zei dat hij dan aangehouden zou worden toonde hij zijn legitimatiebewijs. Hij beledigde de agent steeds, schold hem uit en bleef recalcitrant. De agent besloot hem aan te houden vanwege zijn blijvend dreigende houding. De man verzette zich daartegen. Daarom heeft de agent hem op de grond gebracht. Terwijl de agent bezig was hem onder controle te houden op de grond pakte de tweede man hem van achter vast en tilde de agent op. Hij sloeg de agent in zijn gezicht. De agent liet de eerste verdachte los en hield de tweede man aan. Die verzette zich ook en werd daarom met geweld aangehouden. Hij bleef vervelend, tot de agent dreigde peperspray in te zetten. De politie collega pakte intussen de eerste verdachte op die bleef schelden tegen de agenten. Daarna zijn beide mannen naar het politiebureau gebracht. 
Geweld tegen politieambtenaren
Geweld tegen politiemensen tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, accepteren wij niet. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig (communicatie)beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners.

De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Collega’s die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen we naar voren en gaan we de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers.

Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.