Nederland - Nieuwe politiecijfers: reactietijden iets verbeterd, ziekteverzuim stabiel

20 maart 2018 05:03
Bron: Politie.nl

Vandaag heeft de politie nieuwe cijfers gepresenteerd. Uit die cijfers blijkt dat in 2017 de reactietijden van de politie iets verbeterd zijn, dat er meer aspiranten instroomden en dat het ziekteverzuim stabiel is gebleven. Op de website van de politie kunt u nu ook de misdaadcijfers per gemeente vinden.

Landelijke woordvoering politie
Op 1 maart presenteerden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de politie het landelijke beeld van cijfers over onder meer geregistreerde misdrijven (zie ook Veiligheidsgevoel verbetert, misdaadcijfers dalen). Deze cijfers staan nu ook uitgesplitst per gemeente en per soort delict.
Cijfers
In 2017 registreerde de politie in totaal 813.439 misdrijven, ten opzichte van 912.453 in 2016. Dit is een daling van 11 procent, die voor bijna alle soorten misdrijven geldt. Zedendelicten laten een lichte toename zien. Die toename wordt vooral veroorzaakt doordat slachtoffers steeds beter in de registraties worden meegeteld.

De politie wees eerder deze maand al op verschuiving naar nauwelijks meetbare vormen van criminaliteit, zoals ondermijning. Mensen doen daar geen aangifte van maar die criminaliteit vormt wel degelijk een maatschappelijk probleem. Dat heeft al langere tijd de aandacht van de politie en vraagt ook steeds meer inzet van politiemensen.
Reactietijden
De reactietijden van de politie bij spoedmeldingen zijn over 2017 licht verbeterd. Dat blijkt uit de reactietijden bij spoedmeldingen per gemeente. De politie is landelijk in 85 procent van de spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse, met een duidelijke piek tussen de 3 en 10 minuten. Dat is een verbetering van 0,7 procent ten opzichte van 2016. De cijfers over de eerste helft van 2017 gaven hetzelfde beeld.
Operationele sterkte
De verhouding operationele sterkte versus niet-operationele sterkte is iets gewijzigd: 83 procent is operationeel en 17 procent niet-operationeel. In 2016 was dit nog 85 procent versus 15 procent. De operationele politiesterkte omvat alle functies waarbij medewerkers direct contact hebben met burgers en/of een directe bijdrage leveren aan de primaire politietaak. De belangrijkste verklaring voor de lichte afname van de operationele sterkte is dat afgelopen jaar de Politieacademie is ingebed in het politiebestel en dus nu ook de medewerkers van de Politieacademie zijn meegeteld in de sterktecijfers. Deze medewerkers behoren bijna allemaal tot de niet-operationele sterkte. De verwachting is dat deze cijfers de komende jaren gelijk blijven.
Aspiranten
Het totaal aantal aspiranten is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2016 waren dat er 2585. In 2017 zijn dat er 2887.
Ziekteverzuim
De politie wil een mentaal en fysiek gezond korps zijn. Zo draagt de politie immers het beste bij aan de veiligheid in Nederland. Er is de afgelopen jaren veel gedaan om het verzuim terug te dringen. Ondanks deze aandacht bleef het verzuim stabiel op 7%.

Er zijn veel factoren die bijdragen aan het ontstaan van verzuim. Daarom is de aanpak ervan ook complex. Preventie, zorg en nazorg blijven ook komende tijd de kern van de aanpak. Dat betekent aandacht voor een veilige en prettige werkomgeving, zorg voor en begeleiding van verzuimende collega’s en goede re-integratiemogelijkheden. Dit vergt tijd en focus. Het korps blijft hierop investeren.

Noord-Brabant Brabant-Zuidoost Maarheeze

  • 36a6f1f7e91547e48cef0a104e0b2e70