Fryslân - Integrale milieucontrole in Fryslân

20 april 2018 06:00
Bron: Politie.nl

Door de gehele provincie Fryslân is donderdag door ruim veertig handhavers en agenten gecontroleerd. Daarbij was specifiek aandacht voor milieu, zoals het storten of verbranden van afval, dierenkwelling, visserijwetgeving en stroperij.

Zowel op het land als op het water
Handhavers van Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslan, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, Natuurmonumenten en Sportvisserij Fryslan verzamelden zich donderdagochtend vroeg op diverse politiebureaus in de provincie. Vervolgens gingen ze samen met agenten op pad. Niet alleen op het land, maar ook op het Friese water.

Samenwerken
Doede de Boer, één van initiators van de milieucontrole, legt het nut van een dergelijke controle uit: “In het milieutoezicht hebben we onze partners hard nodig en omgekeerd geldt hetzelfde. Door gezamenlijke controles leer je elkaar beter kennen en dat komt de samenwerking alleen maar ten goede.”

Resultaten
De deelnemende handhavers en agenten kwamen in aanraking met een breed scala aan milieu overtredingen. Zo werden meerdere hondenbezitters bekeurd omdat ze de hond los lieten lopen in natuurgebieden. De eigenaar van twee ezels ging op de bon omdat hij geen onderdak  voor de dieren had geregeld. Bij regen of kou moeten ezels namelijk kunnen schuilen. Op diverse locaties werd gedumpt afval aangetroffen. Nader onderzoek naar de veroorzakers wordt dan ook ingesteld. Op het water werden diverse vissers gecontroleerd, allemaal hadden ze de papieren goed voor elkaar. Wel werden diverse illegale visnetten uit het water gehaald.  De vis, veelal paling, werd weer vrij gelaten. Ook naar deze vorm van stroperij wordt nader onderzoek ingesteld. Tenslotte kregen meerdere hondenbezitters waarschuwingen vanwege de verwaarlozing  van de dieren. In eenmaal geval was een waarschuwing niet voldoende. De hond werd in beslag genomen zodat het op een andere plek beter verzorgd kan worden. 

Controle van een sportvisser

Een in beslag genomen hond onderweg naar een veilig adres

De eigenaar van deze twee ezels had geen onderdak voor beide dieren geregeld.
Dat is hij wel verplicht en daarom volgt een proces-verbaal. 

Noord-Brabant Maarheeze

  • 65e9543bc77cc182aaaa50e98d0eb402