Den Haag - 100% dag politiebureau Hoefkade

12 december 2013 17:43
Bron: Politie.nl

Het Buurt Preventie Team Schilderswijk Midden, de buurtvaders uit Schilderswijk West, de buurtvaders uit de Frans Halsstraat en het Jongeren Buurt Preventieteam uit de Frans Halsstraat deden met ondersteuning van wijkagenten mee aan de dag tegen de inbraken in het verzorgingsgebied van Bureau Hoefkade. Het BPT en de buurtvaders hielden in de aanloop naar en op de dag zelf extra toezicht in de wijk en spraken bewoners aan op onveilige situaties

Horecacontroles
De dag begon 's morgens waarin wijkagenten startten met horecacontroles
waarbij werd samengewerkt met Stedin en het handhavingsteam. Hierbij bleek dat
bij de helft van de gecontroleerde ondernemingen onregelmatigheden werden
aangetroffen. 's Middags maakten  de politiekids een ronde door de wijk. Ze
hielden een speurtocht en boden preventietips aan bewoners aan. De toch eindigde
bij het Theater Vaillant waar een preventie-veiligheidsmarkt is gehouden.
Preventiemarkt
Hier deden verschillende organisaties aan mee, zoals de politie, brandweer,
GGD, slotenmaker, buurtpreventieteams en buurtvaders. Op deze markt kregen
bewoners informatie over o.a. inbraakpreventie, maar ook over brandpreventie en
over Burgernet. Ook werd er door politie en gemeente een gezamenlijke
presentatie gegeven waar bewoners informatie hebben gekregen over
inbraakpreventie en welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om een woninginbraak
tegen te gaan. Er kwamen ongeveer 150 bewoners uit de Schilderswijk op de
preventiemarkt af.
Handhavingsacties
's Avonds onderzocht de politie een café in het gebied van Bureau Hoefkade.
Hierbij zijn honderden viagra pillen aangetroffen. Een persoon is aangehouden
voor het helen van een gestolen telefoon. Daarnaast zijn er verschillende
dynamische verkeerscontroles gehouden waarbij 500 voertuigen (incl. scooters)
zijn gecontroleerd. Hierbij zijn ook enkele aanhoudingen verricht. Ook werd er
’s avonds gestart met een Integrale Handhavingsactie met de gemeente, Stedin en
enkele corporaties. Er is gehandhaafd op overlast die bewoners van te voren
konden aangeven. Daarbij werd aangeven dat bewoners last ondervinden van fietsen
op trottoirs, foutparkeren en hondenpoep. Zo maakte het handhavingsteam van de
gemeente, parkeertoezicht in 53 gevallen proces-verbaal. Het handhavingsteam
controle tien horeca zaken waarbij twee misstanden werden geconstateerd. Er is
proces-verbaal opgemaakt voor het verkeerd aanleveren van grofvuil. De
pandbrigade van de gemeente bezocht achttien woningen. Veertien personen worden
nader onderzocht, daarnaast is er aantal keer kamerverhuur aangetroffen en
mogelijke uitkeringsfraude. Ook was er twee keer sprake van onderverhuur. De
belastingdienst inde drieduizend euro aan openstaande boetes, één auto is
weggesleept en er zijn twee wielklemmen geplaatst. Bewoners reageerden positief
op de acties die in het nieuwe jaar zeker een vervolg krijgen. In de avonduren
vond er fietscontrole gehouden in de wijk door politiebikers. Hierbij is
voornamelijk gecontroleerd op fietsverlichting. Er werden 25 processen-verbaal
opgemaakt voor het rijden zonder licht, drie fietsers konden zich niet
legitimeren.

Noord-Brabant Den Bosch

  • 61e1fe581351bbf020b2de3cbcceb0c0