Tilburg - Politiemedewerker zeer ernstig bedreigd

10 januari 2019 08:15
Bron: Politie.nl

Afgelopen weken is een politiemedewerker van de eenheid Zeeland-West-Brabant zeer ernstig bedreigd. Het gaat hier om uitingen tegen het leven gericht. De bedreigingen zijn afkomstig van criminele groeperingen uit Brabant. Het gaat hier om groeperingen waar al enige tijd de intensieve aanpak van de ondermijnende criminaliteit zich op richt. Inmiddels heeft de politie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van deze partijen. Ook heeft de politie maatregelen genomen tegen de bestaande bedreiging en is een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de bedreigingen.

De bedreigde politiemedewerker blijft werkzaam in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Naast deze medewerker zijn er in Zuid-Nederland dagelijks honderden politiemedewerkers, in samenwerking met andere partners, aan het werk om deze criminaliteit aan te pakken.

Onlangs heeft de politie in Zuid-Nederland extra geld ontvangen van de overheid om de aanpak van ondermijning verder vorm te geven en te verstevigen. De overheid accepteert geen enkele vorm van geweld of bedreigingen gericht tegen haar medewerkers.