Nederland - Korpschef reageert op artikel in Trouw

9 juni 2015 09:00
Bron: Politie.nl

In dagblad Trouw staat vandaag een interview met Paul Mutsaers van de Universiteit van Tilburg. Hij deed onderzoek naar discriminatie door Nederlandse agenten. Zijn conclusie is dat discriminatie ‘structureel’ voorkomt en dat de politie een ‘keihard doelgroepenbeleid’ voert. Korpschef Gerard Bouman herkent dit beeld niet. 'Het past niet bij de kernwaarden van de politie.'

Gerard Bouman: 'Het thema gelijkwaardigheid, dat ook de aanpak van
discriminatie omvat, staat hoog op de agenda bij de politie. Mechanismen van in-
en uitsluiting verdienen serieuze aandacht. De analyse en oplossingsrichting van
Mutsaers herkennen we niet direct, maar wij gaan met hem in gesprek. De
korpsleiding wijst discriminatie in welke vorm dan ook af. Het past niet bij de
kernwaarden van de politie.'