Eindhoven - Hulpdiensten voorbereid op crisis watervoorziening

28 mei 2015 03:26
Bron: Politie.nl

Woensdagavond kwam een deel van Zuid-Oost Brabant zonder drinkwater te zitten. Het is uiteraard in eerste instantie aan Brabant Water om dit probleem op te lossen, maar de samenwerkende hulpdiensten hebben zich al eerder voorbereid door zowel onderling als met Brabant Water afspraken te maken over eventuele inzet bij een dergelijke crisis. Daarvoor is een coördinatieplan opgesteld.

Rond 21.15 uur was de totale watervoorziening weer hersteld. Medewerkers van
Brabant Water hebben de uren daarna nog controles op het systeem uitgevoerd en
tegen middernacht functioneerde alles weer als normaal. In die periode waren de
hulpdiensten paraat om indien nodig actie te ondernemen.
Coördinatieplan
In dit plan is afgesproken dat de brandweer in de getroffen
gemeente er voor zorgt dat de tankwagens gevuld zijn zodat ze in geval van een
uitruk niet direct afhankelijk zijn van de openbare watervoorziening. Bij elke
melding van een brand rijdt een dergelijke wagen mee. Bij een middelbrand of
groter assisteren andere eenheden om water uit ‘ open water’ te halen. De
geneeskundige diensten inventariseren direct welke bevolkingsgroepen het meest
kwetsbaar zijn en houden zo veel mogelijk de vinger aan de pols. Indien nodig
starten zij met de waterbevoorrading van deze groepen inwoners. De gemeente
heeft een plan klaar waar locaties voor eventuele noodvoorziening van drinkwater
worden ingericht. De politie zal te allen tijde checken of er mogelijk sprake is
van opzet of dat het inderdaad om een storing gaat. Zij vergaart verder
informatie die van belang kan zijn.
Voorbereiden werkt
Terwijl Brabant Water hard werkte om de watervoorziening in
Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, Geldrop en Aalst/Waalre weer op gang te
krijgen zijn de hulpdiensten, zonder dat u dat gemerkt heeft, druk bezig geweest
zich voor te bereiden zoals afgesproken in het plan.
Door wie wordt u geïnformeerd?
Het is aan Brabant Water om u zo goed mogelijk te informeren
over de stand van zaken waar het gaat om de storing en eventueel de tijd die
nodig is om het op te lossen. Zij vertellen u wat u mogelijk kunt doen om de
overlast tot een minimum te beperken. De gezamenlijke hulpdiensten zullen u zo
snel en goed mogelijk informeren als door de crisis de openbare orde en
veiligheid of mogelijk de volksgezondheid in het geding komt. Hiervan was
woensdagavond echter geen sprake.
Reactie burgemeester Blanksma
Vanuit haar rol als waarnemend voorzitter van de
Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, reageerde burgemeester Elly Blanksma van
Helmond. " Het is natuurlijk ontzettend vervelend als je wordt getroffen door
een dergelijke storing. Ik ben dan ook erg blij dat het Brabant Water samen met
de gezamenlijke hulpdiensten is gelukt de overlast tot een minimum te beperken."

Noord-Brabant Veldhoven

  • ac69dd18e0466e68544a189db0d94d48